• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2017)


 • Rada zapoznała się z programem działania PIP

  W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzą 72 tys. kontroli. Tak wynika z opracowanego na rok przyszły programu działania PIP, jaki Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy przedstawił Radzie Ochrony Pracy 5 grudnia 2017 r. W posiedzeniu Rady, któremu przewodniczył Janusz Śniadek uczestniczyło kierownictwo GIP.

 • Media docenione za promocję ochrony pracy

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przyznał doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczono je 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W uroczystości wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński i Dariusz Mińkowski.

 • Nagrody głównego inspektora pracy

  Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim w Warszawie 29 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

 • Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa pracy

  W dniu 28 listopada 2017 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wziął udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy, którego prezesem jest dr Tadeusz Sułkowski. W jego trakcie wręczył „Honorowe Odznaki za Zasługi dla Ochrony Pracy”.

 • O skuteczności kontroli legalności zatrudnienia

  W dniu 29 listopada 2017 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP wzięli udział w posiedzeniu Rady Rynku Pracy. Posiedzeniu Rady przewodniczył Stanisław Szwed wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej.

 • Powołanie zastępców głównego inspektora pracy

  Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał z dniem 23 listopada 2017 r. Bogdana Drzastwę i Andrzeja Kwalińskiego na stanowiska zastępców głównego inspektora pracy.

 • O umowach terminowych w Poznaniu

  Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy wziął udział w konferencji zorganizowanej 17 listopada 2017 r. w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem spotkania były praktyczne i prawne aspekty umów terminowych.

 • W Katowicach o rynku pracy

  W dniu 15 listopada 2017 r. główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek oraz Lesław Mandrak p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach wzięli udział w konferencji PulsHR DAY, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 • Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP

  Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Barbara Kiełt, okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie uczestniczyli 17 listopada 2017 r. w „Kongresie 590”, zainagurowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Kongres odbył się w Jasionce k. Rzeszowa.

 • Finał programów prewencyjnych w Opolu

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 14 listopada 2017 r. wziął udział w uroczystej gali podsumowującej działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Wręczono nagrody laureatom m.in. konkursów „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej", „Buduj bezpiecznie".

 • Obchody Święta Niepodległości w Rzeszowie

  W Rzeszowie w dniu 11 listopada 2017 r, w trakcie obchodów Narodowego Święta Niepodległości kwiaty pod pomnikiem ppłk. Lisa Kuli w imieniu Państwowej Inspekcji Pracy złożył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

 • Posłowie przyjęli informacje inspekcji

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 8 listopada 2017 r. przyjęła informacje Państwowe Inspekcji Pracy dotyczące zawierania umów terminowych w świetle kontroli PIP i kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy wśród młodzieży poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

 • Pozytywnie o budżecie i kandydatach

  Rada Ochrony Pracy podczas obrad 7 listopada 2017 r. w gmachu Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek na poprzednim posiedzeniu - 24 października.

 • Nowe porozumienie z prokuraturą

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i zastępca prokuratora krajowego Agata Gałuszka – Górska podpisali 6 listopada 2017 r. w Warszawie porozumienie w sprawie współdziałania prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy. Ma ono na celu skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

 • Inspekcja pracy aktywna w dialogu społecznym

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się 30 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 • Obradowała rada programowo-metodyczna

  Powołany zarządzeniem głównego inspektora pracy nowy zespół Rady Programowo-Metodycznej Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu odbył swoje pierwsze spotkanie 26 i 27 października 2017 r. w siedzibie ośrodka.

 • Francuscy stażyści we Wrocławiu

  Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy po raz kolejny podejmowali przyszłych inspektorów pracy z Francji, którzy od 23 do 27 października 2017 r. odbywali swój zawodowy staż we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP.

 • Poselska aprobata dla projektu budżetu PIP

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu na posiedzeniu 25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • O skuteczności zarządzania bhp

  Rozszerzenie zakresu kontroli o badania parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej w krajowych laboratoriach akredytowanych zaleciła Państwowej Inspekcji Pracy Rada Ochrony Pracy. Wskazanie takie znalazło się w stanowisku rady, przyjętym na posiedzeniu 24 października 2017 r. w siedzibie Sejmu.

 • Kongres małych i średnich przedsiębiorstw

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek oraz p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach Lesław Mandrak wzięli udział w VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowanym 18 i 19 października 2017 r. przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

« 12345