• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2017)


 • Na jubileuszowym kongresie budowlanych

  Zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski 23 czerwca 2017 r. był gościem Nadzwyczajnego IX Kongresu Związku Zawodowego „Budowlani”, zorganizowanego w Warszawie z okazji obchodów 125-lecia ruchu zawodowego budowlanych w Polsce.

 • Bezpieczni od początku

  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się 22 czerwca 2017 r. uroczyste wręczenie nagród laureatom 26. edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. W tym roku w centrum zainteresowania artystów byli młodzi pracownicy i ich bezpieczny start w życie zawodowe.

 • Posłowie zaaprobowali wykonanie budżetu PIP

  Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 21 czerwca 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu pozytywnie rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za 2016 r.

 • Pozytywna ocena wykonania budżetu

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 czerwca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2016. Przedstawił je główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 • Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

  Zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski 19 czerwca 2017 r. wziął udział w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 • Dzieci o bezpieczeństwie na wsi

  W Sali Kolumnowej Sejmu 14 czerwca 2017 r. uroczyście podsumowano siódmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Konkurs zorganizowały Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Szkolenie ekonomów prowincjalnych

  Podczas 18. edycji międzynarodowych targów sztuki sakralnej SACROEXPO w Targach Kielce na zaproszenie ks. Piotra Ciepłaka MS główny inspektor pracy Roman Giedrojć przeprowadził 13 czerwca 2017 r. szkolenie na temat zatrudniania pracowników kościelnych w świetle obowiązującego prawa.

 • Spotkanie z pracodawcami niepełnosprawnych

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć 7 czerwca 2017 r. gościł Jana Zająca oraz Monikę Bugajewską-Tykarską – prezesa i wiceprezesa Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Rozmawiano o problemach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 • Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie

  Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 70 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 9 tys. osób oraz wyegzekwowanie ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych - to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy.

 • Konferencja prasowa szefa inspekcji pracy

  Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała wyniki działalności w 2016 r. Przedstawił je główny inspektor pracy Roman Giedrojć na konferencji prasowej 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

 • Na wystawie w kieleckim muzeum

  Na zaproszenie wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski oraz okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz Czyż 2 czerwca 2017 r. wzięli udział w odsłonięciu wystawy „Pielgrzym Tysiąclecia” w Muzeum Narodowym w Kielcach.

 • Konferencja o bezpiecznej eksploatacji maszyn

  W centrum konferencyjnym Hotelu Ossa pod Rawą Mazowiecką 1 i 2 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych”. Organizatorem był Urząd Dozoru Technicznego we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi.

 • Adepci rzemiosła o bezpieczeństwie pracy

  Uczniowie z zakładów rzemieślniczych z całego kraju zmierzyli się w finale konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”, który odbył się 31 maja 2017 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 • Na konferencji o prawie zamówień publicznych

  Zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski 29 maja 2017 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego poświęconej zagadnieniom reformy prawa zamówień publicznych. Państwowa Inspekcja Pracy objęła to wydarzenie honorowym patronatem.

 • Na komisji o maszynach i cudzoziemcach

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 25 kwietnia 2017 r., któremu przewodniczył pos. Tadeusz Dziuba, zapoznała się z działaniami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie nadzoru rynku oraz zapobiegania nielegalnemu zatrudnianiu cudzoziemców.

 • Obchody święta 3 maja

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć 3 maja 2017 r. uczestniczył w Słupsku w uroczystościach święta Konstytucji 3 Maja. Wraz z delegacją Państwowej Inspekcji Pracy złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Kilińskiego, patrona rzemiosła. Uroczystości przed pomnikiem poprzedziła msza św. za ojczyznę w Kościele Mariackim w Słupsku.

 • Uroczysta sesja w Sejmie

  Tradycyjnie, od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli świadcząc pracę lub odeszli od nas w wyniku nabytych chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

 • Spotkanie z kierownictwem OPZZ

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć 27 kwietnia 2017 r gościł w siedzibie GIP w Warszawie przedstawicieli kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: przewodniczącego Jana Guza, wiceprzewodniczącą Wiesławę Taranowską i Renatę Górną.

 • O bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński, zastępca prezesa Janina Pszczółkowska oraz dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji KRUS Cezary Nobis 27 kwietnia 2017 r. byli gośćmi głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia.

 • Pamięci ofiar wypadków przy pracy

  W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 26 kwietnia 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, zorganizowana przez Komisję Krajową i Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” oraz Państwową Inspekcję Pracy.