• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2017)


 • Konferencja prasowa z szefem „Solidarności”

  W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 26 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja prasowa Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy i Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na temat efektów wspólnej akcji: „13 zł…i nie kombinuj” oraz wyników dotychczasowych kontroli inspekcji pracy w zakresie egzekwowania minimalnej stawki godzinowej.

 • 24 kwietnia po raz trzeci ruszają Mistrzostwa Kadry BHP

  Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach rozpoczyna się 24 kwietnia 2017 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, szkolenia i vouchery na wydarzenia branżowe.

 • Rozstrzygnięto konkurs dla młodzieży

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 25 kwietnia 2017 r. odbył się finał IV edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sprawdzali swoją wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp. W rozgrywce finałowej spotkało się 48 uczniów, którzy wygrali rywalizację na etapie regionalnym.

 • Spotkanie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego

  W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 20 kwietnia 2017 r. odbyła się wspólna narada kierownictw Państwowej Inspekcji Pracy i Związku Rzemiosła Polskiego pod przewodnictwem Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy i Jerzego Bartnika, prezesa ZRP.

 • Życzenia świąteczne

  Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Niech to przesłanie pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość! Radosnych, rodzinnych i ciepłych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy główny inspektor pracy Roman Giedrojć

 • Na Radzie Dialogu Społecznego

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć 13 kwietnia 2017 r. wziął udział w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. Przewodnim tematem obrad było stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 • Porozumienie z estońską inspekcją pracy

  W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 11 kwietnia 2017 r. główny inspektor pracy Roman Giedrojć i generalny dyrektor Inspektoratu Pracy Estonii Maret Maripuu podpisali „Porozumienie o współpracy bilateralnej i wymianie informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy w Polsce i Inspektoratem Pracy Republiki Estońskiej”.

 • O programie prewencyjnym na forum komisji

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 5 kwietnia 2017 r. zapoznała się z informacją głównego inspektora pracy o realizacji programu prewencyjnego PIP poświęconego minimalnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy w zakresie użytkowania maszyn.

 • Stop wypadkom na polskich budowach

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się 5 kwietnia 2017 r. z Jerzym Werle – prezesem Zarządu Warbudu SA, jednej z największych firm budowlanych w Polsce, sygnatariusza Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Rozmawiano o problemach bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

 • Wizyta bp. Piotra Jareckiego

  Na zaproszenie głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia 15 marca 2017 r. gościł w Głównym Inspektoracie Pracy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki. Rozmawiano o współpracy z Kościołem w służbie dla dobra człowieka w środowisku pracy, realizowanej na co dzień przez przedstawicieli duchowieństwa i inspektorów pracy.

 • O kontrolach stawki godzinowej

  Przestrzeganiu przepisów o minimalnej stawce godzinowej poświęcona była konferencja prasowa zorganizowana 1 marca 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wzięli w niej udział: szefowa resortu Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, prezes ZUS Gertruda Uścińska i główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 • Posłowie zaakceptowali działania inspekcji

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 24 lutego 2017 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawił szef Państwowej Inspekcji Pracy Roman Giedrojć.

 • Dariusz Mińkowski zastępcą głównego inspektora pracy

  Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał z dniem 24 lutego 2017 r. Dariusza Mińkowskiego na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy.

 • Pozytywna ocena programu inspekcji pracy

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 7 lutego 2017 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że priorytety działalności i hierarchia zadań zostały właściwie określone i rzetelnie udokumentowane.

 • Solidarnie przeciw zaniżaniu stawki

  Wspólna akcja Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” i PIP. Można zgłaszać przypadki zaniżania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia także do „Solidarności”. Każdy sygnał zostanie sprawdzony przez inspektorów pracy. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia na stronie https://www.tysol.pl/formularz.

 • Szef inspekcji pracy gościem łódzkiej „Solidarności”

  Na zaproszenie przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca główny inspektor pracy Roman Giedrojć 30 stycznia 2017 r. wziął udział w posiedzeniu władz łódzkiej „Solidarności”.

 • Na komisji o działaniach prewencyjnych

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 25 stycznia 2017 r. przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą oceny skuteczności działań prewencyjnych skierowanych do pracodawców, prowadzonych przez PIP w latach 2013-2015.

 • Na konferencji w Urzędzie Dozoru Technicznego

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć wziął udział w konferencji "Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju", zorganizowanej 19 stycznia 2017 r. w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie. Wieńczyła ona obchody jubileuszu 105-lecia tego urzędu.

 • Msza rocznicowa w warszawskiej archikatedrze

  Z okazji 98. rocznicy powstania polskiej inspekcji pracy 8 stycznia 2017 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się msza św. w intencji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Uroczyste zakończenie aplikacji inspektorskiej

  W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu w dniach 3 - 5 stycznia 2017 r. odbył się egzamin państwowy dla uczestników 72. aplikacji inspektorskiej, w wyniku którego uzyskali oni uprawnienia do prowadzenia lub nadzorowania czynności kontrolnych. Państwowa Inspekcja Pracy zyskała 26 pełnoprawnych inspektorów pracy.