Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w tym szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.