• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2018)


 • Budżet bez zmian

  Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 16 stycznia 2018 r. zajmowała się rozpatrzeniem ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, w tym także w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W posiedzeniu wziął udział główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • Szef inspekcji o zmianach w przepisach

  Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy uczestniczył w konferencji prasowej 27 grudnia 2018 r. w rzeszowskim Oddziale ZUS, z udziałem Ewy Papiewskiej-Borkowskiej, dyrektora Oddziału ZUS w Rzeszowie i Doroty Kijowskiej, także z Oddziału ZUS.

 • Tragedia w kopalni CSM w Karwinie

  20 grudnia 2018 r. w kopalni węgla kamiennego CSM w Karwinie na terytorium Republiki Czeskiej doszło do tragicznego wypadku przy pracy, w wyniku którego zginęli górnicy.

 • Uroczyste podsumowanie roku szkoleniowego Wszechnicy SIP

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w zakończeniu roku szkoleniowego Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy, które odbyło się 18 grudnia 2018 r. we Wrocławiu.

 • Opłatek ze związkowcami

  W siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” we Wrocławiu 17 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka.

 • Główny inspektor pracy przedstawił program na 2019 r.

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie Sejmu zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • Posłowie przyjęli informacje inspekcji pracy

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące wybranych zagadnień z działalności kontrolno-nadzorczej, prewencyjnej i w zakresie legalności zatrudnienia PIP.

 • Podpisanie porozumienia ze Strażą Graniczną

  Nowe porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej podpisali 10 grudnia 2018 r. w Warszawie główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.

 • Szef inspekcji pracy powołany do Rady Dialogu Społecznego

  Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 10 grudnia 2018 r. powołał Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy w skład Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość powołania nowych członków RDS odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

 • Główny inspektor pracy nagrodził dziennikarzy

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przyznał doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczył je 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

 • Konferencja na Zamku Książ

  Na Zamku Książ 30 listopada 2018 r. pod patronatem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja naukowa, której tematem była „Odpowiedzialność prawna zatrudniającego za naruszenie przepisów i zasad bhp”. W spotkaniu uczestniczył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

 • Narada sekcji górnictwa

  28 i 29 listopada 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyła się narada Sekcji Krajowej Górnictwa. Udział w naradzie wzięło 23 inspektorów z dziesięciu okręgów oraz Jarosław Zieliński, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.

 • Wręczono nagrody głównego inspektora pracy

  Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

 • Podsumowanie działalności prewencyjnej na Mazowszu

  28 listopada 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów Państwowej Inspekcji Pracy na szczeblu okręgu. W wydarzeniu uczestniczył Bogdan Drzastwa – zastępca głównego inspektora pracy.

 • Jubileusz ZZ Kolejarzy

  Z okazji 100-lecia powstania Związku Zawodowego Kolejarzy w warszawskim Teatrze Ateneum w dniu 26 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta gala z udziałem Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy.

 • Sejm przyjął sprawozdanie

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 23 listopada 2018 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. Przedstawił je szef Państwowej Inspekcji Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Ślubowanie i mianowania inspektorów pracy

  23 listopada 2018 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu absolwenci 70. Aplikacji Inspektorskiej uroczyście złożyli ślubowanie inspektorskie. Ślubowanie, w imieniu Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy odebrał Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Podsumowanie działalności prewencyjnej w Wielkopolsce

  Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów pracodawcom uczestniczącym w konkursach i programach PIP było najważniejszym wydarzeniem podczas uroczystego podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w mijającym roku.

 • Wizyta kierownictwa czeskiej inspekcji pracy

  Kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy Republiki Czeskiej spotkały się 21 listopada 2018 r. we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP.

 • Podsumowanie działalności prewencyjnej w Łódzkiem

  Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy uczestniczył w uroczystym podsumowaniu działalności prewencyjno-informacyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego 21 listopada 2018 r.