• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2018)


 • Rada za przyjęciem budżetu PIP

  W stanowisku wyrażonym na posiedzeniu 20 listopada 2018 r. Rada Ochrony Pracy opowiedziała się za przyjęciem przez Sejm projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019. Jest to konieczne dla realizacji zaplanowanych przez PIP zadań.

 • Podsumowano działalność prewencyjną w Opolskiem

  Zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński uczestniczył w gali podsumowującej działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Uroczystość została zorganizowana w dniu 20 listopada 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

 • Na spotkaniu polskiego kapitału

  Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Barbara Kiełt, okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie uczestniczyli w Kongresie 590, który odbył się w Jasionce koło Rzeszowa w dniach 15 i 16 listopada 2018 r. Honorowy patronat nad imprezą objął Andrzej Duda, prezydent RP.

 • Szczecińska Gala „Razem dla bezpieczeństwa”

  W szczecińskim Teatrze Lalek „Pleciuga” 19 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość podsumowująca konkursy i programy prewencyjne organizowane przez OIP w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy

  Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty umów o pracę, umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia były omawiane na III konferencji naukowej zorganizowanej 15 listopada 2018 r. w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Na święcie związkowej federacji

  Zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski i dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla wzięli udział w uroczystych obchodach 35-lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 • Podsumowanie działalności prewencyjnej w Rzeszowie

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w uroczystości podsumowującej działalność prewencyjną i konkursy prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w 2018 r. Odbyła się ona 16 listopada 2018 r. w sali Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 • Rewolucja przemysłowa a BHP

  W dniach 14-15 listopada 2018 r. w Görlitz odbyła się polsko-niemiecka konferencja poświęcona ochronie pracy. Polskę reprezentowali prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB i Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy. Delegacji niemieckiej przewodniczył Bruno Zwingmann, prezes Federalnej Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 • Dobre praktyki w Świętokrzyskiem

  W Karsach k. Ożarowa 8 listopada 2018 r. odbyła się konferencja „Zarządzanie bhp – dobre praktyki w Świętokrzyskiem”, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Grupę Ożarów S.A. należącą do koncernu CRH. Gościem konferencji był Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Komisja Finansów popiera budżet PIP

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 7 listopada 2018 r. w gmachu parlamentu pozytywnie odniosła się do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach uczestniczył główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek z zastępcą Bogdanem Drzastwą.

 • Nadchodzą zmiany w środowisku pracy

  W dniu 6 listopada 2018 r. w Tallinie odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Dobre warunki pracy na ewoluującym rynku pracy” zorganizowana w ramach obchodów stulecia istnienia inspekcji pracy w Republice Estonii. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

 • Kwiaty na grobie Romana Giedrojcia

  1 listopada 2018 r. w Dzień Wszystkich Świętych pracownicy Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku, a także córka i wdowa po byłym głównym inspektorze pracy Romanie Giedrojciu, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobie zmarłego.

 • Szkolenie dla sióstr ze zgromadzeń zakonnych

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Halina Tulwin i dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski wzięli udział w sesji szkoleniowej dla sióstr ekonomek żeńskich zgromadzeń zakonnych.

 • Solidarność chce silniejszej PIP

  Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy uczestniczył w XXIX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność, który w dniach 25-26 października 2018 r. odbył się w Częstochowie.

 • Obchody Dnia Budowlanych w Poznaniu

  Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy wraz z Pawłem Ciemnym, zastępcą okręgowego inspektora pracy w Poznaniu uczestniczyli w gali zorganizowanej 25 października 2018 r. w Poznaniu z okazji Dnia Budowlanych przez Wielkopolską Izbę Budownictwa.

 • Na święcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski 24 października 2018 r. wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zorganizowanych w siedzibie Centrali ZUS w Warszawie.

 • Poselskie poparcie dla projektu budżetu PIP

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu na posiedzeniu 23 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • Nagrody rozdane – znamy małopolskich laureatów

  17 października 2018 r. w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

 • Bhp w biurze na plakacie

  W siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 17 października 2018 r. otwarto pokonkursową wystawę na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy w biurze. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy i Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

 • Pozytywnie o budżecie i kandydatach

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 16 października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.