• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2018)


 • Umowy cywilnoprawne w świetle kontroli PIP

  Problematyka zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na plenarnym posiedzeniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Sejmu. Swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Wręczono nagrody im. Romana Giedrojcia

  W pierwszą rocznicę śmierci głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia 27 sierpnia 2018 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia po raz pierwszy corocznych nagród jego imienia.

 • Chrońmy zdrowie pracowników podczas upałów!

  Z uwagi na nadzwyczajną falę upałów Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w szczególności tym, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin.

 • Pozytywna ocena działalności inspekcji

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 lipca 2018 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśliła konsekwencję inspektorów pracy w egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy, wskazując, że ich działania przyniosły konkretne, wymierne efekty.

 • Rada Dialogu Społecznego o płacach

  Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie, któremu przewodniczyła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, odbyło się 12 lipca 2018 r. w Warszawie.

 • Nowy szef olsztyńskiego okręgu

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek odwołał Marka Wójciaka ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Olsztynie i powierzył z dniem 3 lipca 2018 r. pełnienie obowiązków na tym stanowisku Jarosławowi Kowalczykowi, dotychczasowemu nadinspektorowi pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie.

 • Na posiedzeniu rady programowej OHP

  W Rzeszowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa OHP. Posiedzenie odbyło się 28 czerwca 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczył w nim główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • O zakazie handlu w praktyce

  Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy przedstawił dotychczasowe wyniki kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta podczas spotkania, które odbyło się 27 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie.

 • Nowy szef kieleckiego okręgu

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek odwołał Janusza Czyża ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Kielcach i powierzył z dniem 26 czerwca 2018 r. pełnienie obowiązków na tym stanowisku Adamowi Derzie, dotychczasowemu nadinspektorowi pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie.

 • Kwiaty pod pomnikiem Radomskiego Czerwca

  Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów, parlamentarzystów, samorządowców, a przede wszystkim samych uczestników wydarzeń z czerwca 1976 roku w Radomiu odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 42 rocznicy protestu robotniczego. Wzięli w nich udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Rocznicowa gala w Sejmie

  20 czerwca 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczysta konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100- lecie niepodległego Państwa Polskiego”. W spotkaniu pod patronatem marszałka Sejmu RP wzięli udział przedstawiciele parlamentu, rządu, kierownictwo PIP, partnerzy społeczni przedstawiciele władz i samorządów lokalnych.

 • Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie

  Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 77 tys. zatrudnionych oraz wyegzekwowanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy na kwotę ok. 136 mln zł dla 87 tys. pracowników - to przykładowe efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy.

 • Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym

  Główny inspektor pracy i prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali wspólny list do rodziców dzieci mieszkających na wsi. List przekazywany jest rolnikom wraz z wykazem czynności niebezpiecznych dla najmłodszych.

 • Dzieci o bezpieczeństwie na wsi

  W Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie 15 czerwca 2018 r. uroczyście podsumowano ósmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci przebiegającego w tym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

 • Konferencja rocznicowa w Krakowie

  W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 15 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja jubileuszowa „Od wieku na rzecz ochrony pracy – PIP w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. Organizatorami byli Józef Bajdel, okręgowy inspektor pracy w Krakowie i Piotr Ćwik, wojewoda małopolski.

 • Pozytywna ocena wykonania budżetu

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 14 czerwca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2017. Przedstawił je główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • Wizyta filipińskiej delegacji

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 13 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy z przedstawicielami Ambasady Republiki Filipin oraz delegacją Filipińskiego Stowarzyszenia Eksporterów Usług (PASEI).

 • Konferencja rocznicowa w Zielonej Górze

  11 czerwca 2018 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja z okazji obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

 • Na spotkaniu w Luksemburgu

  W siedzibie Inspekcji Pracy i Górnictwa w Luksemburgu 8 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli służb inspekcji pracy w Polsce, Belgii i Luksemburgu w ramach realizacji porozumień dwustronnych.

 • Konferencja rocznicowa w Białymstoku

  7 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się konferencja ,,Od wieku na rzecz ochrony pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego’’, objęta honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.