• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2018)


 • O minimalnej stawce godzinowej na Komisji

  6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Posłowie zapoznali się z informacją na temat działań PIP, m.in. w zakresie kontroli wypłaty minimalnej stawki godzinowej zatrudnionym na podstawie umów zlecenia.

 • Na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

  Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy wzięła udział w spotkaniu kierownictwa urzędów ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 4 i 5 czerwca 2018 r. w Budapeszcie.

 • Konferencja rocznicowa we Wrocławiu

  30 maja 2018 r. w sali im. Romana Giedrojcia w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyła się konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu wspólnie z wojewodą dolnośląskim oraz starostą powiatu wrocławskiego.

 • Konferencja rocznicowa w Katowicach

  Administracja państwowa, samorząd lokalny i Państwowa Inspekcja Pracy mają wspólny cel. Jest nim dążenie do tego, by środowisko, w jakim żyją i pracują Polacy, było bezpieczne, przyjazne i pozbawione zagrożeń – taki wniosek przyniosła konfe-rencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.

 • Konferencja rocznicowa w Łodzi

  25 maja 2018 r. na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. Spotkanie honorowym patronatem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

 • Konferencja rocznicowa w Opolu

  4 czerwca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyła się konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”, pod honorowym patronatem marszałka Sejmu RP.

 • Konferencja rocznicowa w Kielcach

  W sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 25 maja 2018 r. odbyła się konferencja z okazji obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.

 • Wizyta chińskiej delegacji

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 28 maja 2018 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy z przedstawicielami Urzędu Nadzoru Bezpieczeństwa Produkcji w Prowincji Hubei w Chińskiej Republice Ludowej. Chińskiej delegacji przewodniczył dyrektor generalny Tangyin Guo.

 • Na kongresie OPZZ

  Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy 24 maja 2018 r. wziął udział w IX Kongresie OPZZ, który odbył się w Warszawie pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac”.

 • Konferencja rocznicowa w Poznaniu

  Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 24 maja 2018 r. była miejscem uroczystej konferencji poświęconej jubileuszowi Państwowej Inspekcji Pracy w 100-lecie odzyskania niepodległości. Organizatorami konferencji byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

 • Rozstrzygnięto konkurs dla przyszłych rzemieślników

  Uczniowie z zakładów rzemieślniczych z całego kraju zmierzyli się w finale XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”, który odbył się 23 maja 2018 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 • Na gali Urzędu Dozoru Technicznego

  Zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa 23 maja 2018 r. wziął udział w gali przyznania tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego, zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego w Ożarowie Mazowieckim.

 • Konferencja rocznicowa w Warszawie

  Dzisiaj nie jest możliwy skuteczny nadzór nad rynkiem pracy bez ścisłej współpracy, codziennego współdziałania i wymiany informacji między instytucjami nadzoru, partnerami społecznymi i samorządami – taki wniosek przyniosła konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.

 • Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

  „Odpowiednie dostosowanie interwencji poprzez lepsze ukierunkowanie działań kontrolnych” było tematem konferencji zorganizowanej podczas 74. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się 22 i 23 maja 2018 r. w Sofii.

 • Konferencja rocznicowa w Szczecinie

  W Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 21 maja 2018 r. odbyła się konferencja poświęcona obchodom jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.

 • Konferencja rocznicowa w Lublinie

  W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 18 maja 2018 r. odbyła się konferencja poświęcona obchodom 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy i 100-lecia niepodległości Państwa Polskiego. Konferencję zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

 • Konferencja rocznicowa w Olsztynie

  Ponad 200 osób uczestniczyło w konferencji pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w stulecie niepodległości Państwa Polskiego”, która odbyła się 17 maja 2018r. w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński objął spotkanie honorowym patronatem.

 • Konferencja rocznicowa w Gdańsku

  W Auli Politechniki Gdańskiej 18 maja 2018 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”, zorganizowana przez Wiesława Łyszczka głównego inspektora pracy oraz Dariusza Drelicha wojewodę pomorskiego pod honorowym patronatem marszałka Sejmu.

 • Konferencja rocznicowa w Bydgoszczy

  W Sali im. Bydgoskiego Marca 1981 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 14 maja 2018 r. odbyła się konferencja z okazji obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.

 • O stresie na Radzie Ochrony Pracy

  Problematyka stresu w miejscu pracy była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na wyjazdowym posiedzeniu w Gdyni 15 i 16 maja 2018 r. Obradom, z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, przewodniczył poseł Janusz Śniadek.