• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2018)


 • Konferencja rocznicowa w Rzeszowie

  W sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 14 maja 2018 r. odbyła się pierwsza z 16 zaplanowanych w br. regionalnych konferencji głównego inspektora pracy z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządu terytorialnego, poświęconych zbliżającym się obchodom 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy. Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

 • Wizyta słowackich gości

  10 i 11 maja 2018 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przebywała delegacja Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej na czele z dyrektorem generalnym słowackiej inspekcji Karolem Habiną.

 • Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

  Od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli świadcząc pracę, rozpoczęła się 26 kwietnia 2018 r. w Sali im. Anny Walentynowicz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

 • Na targach SAWO 2018

  W Poznaniu od 24 do 26 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. W uroczystym otwarciu imprezy wzięli udział: Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy oraz Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu.

 • Obchody Dnia Pamięci we Wrocławiu

  26 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyły się uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Gospodarzem był przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso.

 • Młodzież zna swoje prawa w pracy

  Już po raz piąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w rywalizacji sprawdzającej ich wiedzę z zakresu prawa pracy. Najlepsi z najlepszych, zwycięzcy etapów regionalnych, spotkali się 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie, by w finałowej rozgrywce konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” wyłonić zwycięzcę.

 • Młodzi przyszłością związków zawodowych

  W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 11 i 12 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja Forum Młodych NSZZ „Solidarność” z udziałem Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy.

 • Spotkanie koordynatorów ds. legalności zatrudnienia

  W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu 26 i 27 marca 2018 r. odbyło się spotkanie koordynatorów do spraw legalności zatrudnienia Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy Bogdana Drzastwy.

 • Konferencja prasowa w ministerstwie pracy

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek na konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 22 marca 2018 r. przedstawił wyniki kontroli ograniczenia handlu w niedziele 11 i 18 marca. Gospodarzem spotkania z dziennikarzami była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • O barierach prawnych w działalności PIP

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 21 marca 2018 r. w gmachu Sejmu przyjęła informację głównego inspektora pracy dotyczącą skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Obradom przewodniczył poseł Janusz Śniadek.

 • Wizyta delegacji norweskiej w GIP

  W związku z planowanym przystąpieniem PIP do programu „Godziwa Praca”, finansowanego ze środków norweskich, Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Bogdan Drzastwa i Andrzej Kwaliński, zastępcy głównego inspektora pracy spotkali się 21 marca 2018 r. w Warszawie z delegacją Urzędu Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) Królestwa Norwegii.

 • O służbie bhp i społecznej inspekcji pracy

  Współdziałanie w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy było wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na posiedzeniu plenarnym 19 marca 2018 r. w siedzibie Sejmu.

 • Konferencja o bezpiecznym środowisku pracy

  W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 16 marca 2018 r. odbyła się konferencja „Wybierz bezpieczne środowisko pracy” z udziałem poseł Ewy Kozaneckiej, zastępcy głównego inspektora pracy Andrzeja Kwalińskiego i p.o. okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Zbigniewa Studzińskiego.

 • Większość sklepów nie handlowała w niedzielę

  W Warszawie 15 marca 2018 r Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej na konferencji prasowej przedstawili wstępną informację i ocenę funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedzielę.

 • Na XI Forum Europa – Ukraina

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w XI Forum Europa - Ukraina, które odbyło się 13 i 14 marca 2018 r. w podrzeszowskiej Jasionce. Honorowy patronat nad forum objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Głównym organizatorem imprezy był Instytut Studiów Wschodnich.

 • U partnerów związkowych z PKP

  Zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa i dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla 13 marca 2018 r. wzięli udział w XXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • Goście z Indonezji w GIP

  W Głównym Inspektoracie Pracy 12 marca 2018 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy z Wahidem Nusronem, przewodniczącym Urzędu ds. Ochrony i Zatrudnienia Pracowników Indonezyjskich za Granicą w Indonezji oraz Rudym Kurniadym, radcą ministra ds. gospodarczych w Ambasadzie Republiki Indonezji w Warszawie.

 • Na naradzie kierownictwa inspekcji

  Z udziałem zaproszonych gości 8 marca 2018 r. w Krasiczynie w województwie podkarpackim odbyła się narada kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Gospodarzem spotkania był główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • O zakazie handlu z dziennikarzami

  W Warszawie 6 marca 2018 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ ,,Solidarność” wzięli udział w spotkaniu z mediami nt. stosowania przepisów ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta.

 • Spotkanie z przedstawicielami Ambasady USA

  W dniu 2 marca 2018 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy spotkali się w siedzibie urzędu z przedstawicielami Ambasady USA w Warszawie.