• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2018)


 • Handel w niedzielę – co mówi prawo

  We Wrocławiu w dniach 27-28 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie „Czas pracy - ograniczenie handlu w niedzielę”. W jego trakcie zaprezentowano interpretacje nowych przepisów uzgodnione z MRPiPS. Ich treść została zamieszczona na stronie internetowej PIP w zakładce - Prawo pracy.

 • O prewencji na Radzie Ochrony Pracy

  Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 26 lutego 2018 r. Spotkanie prowadził poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady.

 • O prewencji na Radzie Ochrony Pracy

 • ,,Solidarność” nagradza przyjaznych pracodawców

  26 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów NSZZ „Solidarność” w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” z udziałem Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy.

 • Nowa siedziba OIP w Katowicach

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 22 lutego 2018 r. uroczyście otworzył nową siedzibę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Wśród zaproszonych gości byli: wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, poseł Waldemar Andzel, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz.

 • Na konferencji „Europa Karpat”

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i szefowa rzeszowskiego okręgu Państwowej Inspekcji Pracy Barbara Kiełt 17 lutego 2018 r. wzięli udział w jubileuszowej, 20. edycji konferencji „Europa Karpat”, zorganizowanej w Przemyślu z inicjatywy i pod patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

 • Dla zarabiających w Norwegii

  Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy reprezentował Państwową Inspekcję Pracy na warsztatach koncepcyjnych w ramach przygotowań do kampanii informacyjnej skierowanej do osób podejmujących pracę zarobkową na terenie Norwegii. Spotkanie odbyło się 15 lutego 2018 r. w Sofii.

 • Rada Dialogu o szkolnictwie zawodowym

  Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy 16 lutego 2018 r. w Warszawie uczestniczył w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem spotkania była kampania promocyjna szkolnictwa zawodowego „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”. Obrady prowadziła minister pracy Elżbieta Rafalska.

 • O problemach w delegowaniu

  W dniach 8-9 lutego 2018 r. w Brukseli, Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy wziął udział w spotkaniu komitetu sterującego oraz konferencji podsumowującej czwartą edycję europejskiego projektu dotyczącego delegowania pracowników „EURODELEGOWANIE”.

 • Ograniczenie handlu w niedziele pod nadzorem

  Minister pracy Elżbieta Rafalska i Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wzięli udział w naradzie, która odbyła się 8 lutego 2018 r. w Głównym Inspektoracie Pracy. W spotkaniu uczestniczyli także Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy.

 • O polskich pracownikach w Holandii

  Problemy polskich pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów były tematem seminarium, w którym uczestniczył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy. Spotkanie odbyło się 3 lutego 2018 r. w siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

 • Niebezpieczna praca drwala

  Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej w dniu 6 lutego 2018 r. przyjęła informacje dotyczące planu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. oraz przestrzegania bezpieczeństwa w Zakładach Usług Leśnych. Przedstawili je Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

 • O bezpieczeństwie pracy na BUDMIE 2018

  Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy uczestniczył 30 stycznia 2018 r. w uroczystym otwarciu Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2018, odbywających się w Poznaniu.

 • Zasłużony inspektor kończy misję

  Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia, które odbyło się 24 stycznia Rada Ochrony Pracy wyraziła zgodę na odwołanie Franciszka Grześkowiaka z funkcji okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze w związku z jego przejściem na emeryturę.

 • O związkowym prawie koalicji

  Przedstawiciele kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy 24 stycznia 2018 r. wzięli udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. rynku pracy poświęconym pracom nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych.

 • Inspekcja w tegorocznych planach pracy komisji

  Z udziałem kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy 10 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej poświęcone planom pracy tej Komisji w pierwszym półroczu 2018 r.

 • „Podkarpacie dla biznesu”

  W gmachu Politechniki Rzeszowskiej 4 stycznia 2018 r. odbyła się czwarta edycja konferencji „Podkarpacie dla biznesu”, w której wzięli udział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Barbara Kiełt, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie.

 • Pamięci Romana Giedrojcia

  W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 18 grudnia 2017 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą zmarłego w sierpniu głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia oraz nadano Jego imię auli w Ośrodku. W uroczystości z udziałem szefa inspekcji pracy Wiesława Łyszczka uczestniczyła najbliższa rodzina Romana Giedrojcia, żona Ewa i brat Mieczysław.

 • Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

  Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! Niech piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim Betlejemski blask życzy Wiesław Łyszczek Główny inspektor pracy

 • Pamiętamy – 36 rocznica stanu wojennego

  Dolnośląski NSZZ „Solidarność” zorganizował we Wrocławiu obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystościach, które odbyły się 12 grudnia 2017 r. wziął udział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Małgorzata Łagocka, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu.