• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2018)


 • Porozumienie z duńską inspekcją

  W siedzibie duńskiego Urzędu Środowiska Pracy (WEA) w Kopenhadze 6 grudnia 2017 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Soren Kryhlmand, dyrektor generalny podpisali porozumienie o współpracy bilateralnej i wymianie informacji pomiędzy PIP i WEA.

 • O Pierwszej kontroli na komisji sejmowej

  W dniu 7 grudnia 2017 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W trakcie posiedzenia zaprezentowane zostały m.in. wyniki programu „Pierwsza kontrola”. W obradach uczestniczyli także zastępcy głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa i Andrzej Kwaliński.

 • Posłowie zaakceptowali działania inspekcji

  Sejm RP na posiedzeniu 24 listopada 2017 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawił główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • V Kongres Mobilności Pracy w Krakowie

  Wiesław Łyszczek główny inspektor pracy oraz Józef Bajdel okręgowy inspektor pracy w Krakowie w dniu 20 listopada 2017 r. wzięli udział w sesji plenarnej rozpoczynającej V Europejski Kongres Mobilności Pracy, który zorganizowano w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

 • Poselska akceptacja dla projektu budżetu

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 8 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski i dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

 • Kwiaty na grobie Romana Giedrojcia

  W przeddzień Święta Zmarłych, 31 października, delegacja pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie zmarłego 27 sierpnia br. głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia.

 • Dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie

  W sesji panelowej „Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie”, która odbyła się 23 maja 2017 r. w Międzyzdrojach podczas XXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Awarie budowlane 2017” uczestniczył zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski.

 • O bezpieczeństwie pracy w leśnictwie

  Z udziałem głównego inspektora pracy, w dniach 22-23 maja 2017 r. w Cisnej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją PIP o stanie bezpieczeństwa pracy w leśnictwie. Wzięli udział w pokazie pracy maszyn wykorzystywanych w górach w procesie pozyskania drewna.

 • W gościnnych murach gdańskiego Uniwersytetu

  15 maja 2017 r. Roman Giedrojć, główny inspektor pracy wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański oraz Region Gdański NSZZ „Solidarność” pn. „Relacje partnerów społecznych – rzeczywistość i perspektywy”.

 • Szef inspekcji na spotkaniu z gdańską „S”

  Roman Giedrojć, główny inspektor pracy uczestniczył 11 maja 2017 r. w dorocznym spotkaniu „S” Regionu Gdańskiego w Gdańsku, podczas którego podsumowano działalność związku w 2016 r. oraz wręczono nagrody i wyróżnienia w VI edycji konkursu „Razem – bezpieczniej”.

 • Na Europejskim Kongresie Gospodarczym

  Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy wziął udział w panelu dyskusyjnym pod nazwą „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego 11 maja 2017 r. w Katowicach.

 • Nagrody dla przyjaznych pracodawców

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć uczestniczył w gali IX edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, która odbyła się 21 marca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a patronatem honorowym objął go Prezydent RP.

 • Rada o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentowano raport końcowy z realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 • Na rzecz uczciwego budownictwa

  Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy uczestniczył 17 marca 2017 r. w konferencji prasowej „Chcemy uczciwego budownictwa”, której organizatorem był portal Murator.plus.

 • Nowe zadania wynikające z dyrektywy unijnej

  Na pierwszym w nowym roku posiedzeniu, 10 stycznia 2017 r., Rada Ochrony Pracy, której przewodniczył poseł Janusz Śniadek przyjęła stanowisko w sprawie nowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy wynikających z wdrożenia dyrektywy 2014/54/UE.