• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2019)


 • Życzenia świąteczne

  Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, by ich przesłanie wypełniło ten szczególny czas. Spokoju, radości, wzajemnej życzliwości, zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2020 roku – pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, ich rodzinom i bliskim - życzy Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

 • Główny Inspektor Pracy przedstawił program

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 18 grudnia 2019 r. w siedzibie Sejmu zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Podsumowanie roku Wszechnicy SIP

  Z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy 18 grudnia 2019 r. podsumowano rok szkoleniowy Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

 • Podsumowanie programów prewencyjnych we Wrocławiu

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w zorganizowanym 17 grudnia 2019 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu podsumowaniu tegorocznych programów prewencyjnych i konkursów.

 • Na spotkaniu opłatkowym wśród związkowców

  W siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu 16 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie opłatkowe. Wziął w nim udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Nagrody w Konkursie Poprawy Warunków Pracy

  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Głównego Inspektora Pracy reprezentował zastępca Bogdan Drzastwa.

 • Spotkanie opłatkowe w ZUS

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 11 grudnia 2019 r. wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w siedzibie I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

 • O bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

  Z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie obradowała Komisja GIP ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie.

 • Nagrody dla najaktywniejszych dziennikarzy

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył nagrody dla dziennikarzy za szczególne zaangażowanie w upowszechnianie problematyki ochrony pracy. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 9 grudnia 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy.

 • Seminarium o starzeniu się społeczeństwa

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 5 grudnia 2019 r. wziął udział w seminarium Sieci ISSA – największej na świecie organizacji zrzeszającej narodowe instytucje zabezpieczenia społecznego. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

 • Pismo Głównego Inspektora Pracy z dnia 5 grudnia 2019 roku

  do wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie rozkładu pracy w grudniu 2019 roku.

 • Spotkanie opłatkowe w KRUS

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 4 grudnia 2019 r. wziął udział w spotkaniu opłatkowym w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli także: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

 • Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy

  Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono także nagrody społecznym inspektorom pracy.

 • Nowy szef łódzkiego okręgu

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z dniem 2 grudnia 2019 r. powierzył Arturowi Szymbarze pełnienie obowiązków Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi. Pismo powierzające obowiązki wręczył osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

 • Na spotkaniu z OPZZ

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski 27 listopada 2019 r. uczestniczył w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. Przedstawił sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r.

 • Nagrodzono laureatów konkursu „Moja Wizja Zero”

  27 listopada 2019 roku w Ministerstwie Rolnictwa wręczono nagrody i wyróżnienia dla autorów najlepszych filmów w konkursie. „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. W uroczystości wziął udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • O bezpieczeństwie w sektorze budowlanym

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 27 listopada 2019 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się z Prezydentem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Leszkiem Gołąbieckim.

 • OŚWIADCZENIE

  Tezy podważające kompetencje, rzetelność i wiarygodność Państwowej Inspekcji Pracy znajdujące się w tekstach Redaktora Łukasza Guzy opublikowanych w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w wydaniach z dnia 21 i 25 listopada 2019 r. nie są oparte na prawdzie i służą zdyskredytowaniu dobrego imienia ważnej instytucji państwowej i funkcjonariuszy państwa.

 • Oświadczenie

  Kontrole, na które powołuje się „Dziennik Gazeta Prawna”, nie wykazały dopuszczenia się naruszeń prawa pracy przez obecną Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg opisanych w wydaniu „DGP” z dnia 21 listopada 2019 r.

 • Finał konkursu „Bezpieczny skok z bhp do górnictwa”

  20 listopada 2019 r. w Muzeum – Izbie Pamięci przy Kopalni „Wujek” w Katowicach odbył się uroczysty finał siódmej edycji konkursu „Bezpieczny skok z bhp do górnictwa”.