Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 26 lutego 2018 r. Spotkanie prowadził poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady.