• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2019)


 • Zmiany kadrowe

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z dniem 24 września 2019 r. powierzył Krzysztofowi Sudołowi pełnienie obowiązków Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. W imieniu Głównego Inspektora Pracy pismo powierzające obowiązki wręczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.

 • Spotkanie z szefem inspekcji pracy Holandii

  24 września 2019 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Marc Kuipers, Inspektor Generalny Inspekcji Spraw Społecznych i Zatrudnienia Holandii, spotkali się w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Tematem rozmów była koordynacja działań na rzecz Polaków świadczących pracę w Holandii.

 • Pożegnanie Ojca Huberta Czumy SJ

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie Jolanta Koszałka wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych legendarnego kapelana „Solidarności”, działacza opozycji w PRL, Honorowego Obywatela Radomia Ojca Huberta Czumy SJ. Odbyły się one 23 września 2019 r. w Radomiu.

 • Spotkanie z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  23 września 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski spotkał się z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 • Finał konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

  Podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach k. Poznania 20 września 2019 r. uroczyście wręczono nagrody laureatom XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

 • Obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej

  20 września 2019 r. w Gdyni odbyły się centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, połączone ze 100-leciem Odrodzenia Polskiej Skarbowości. W uroczystościach Głównego Inspektora Pracy reprezentował Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 • Ruszyła akcja „Tydzień Przedsiębiorcy”

  W Warszawie 23 września 2019 r. odbyła się inauguracja organizowanego przez ZUS „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie”. W konferencji uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.

 • Obradowała Rada Dialogu Społecznego

  Obradowała Rada Dialogu Społecznego 18 września 2019 r. w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W obradach uczestniczył Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

 • Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

  W dniach 14-15 września 2019 r. odbyła się XXXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpoczęła się 14 września w godzinach popołudniowych od złożenia kwiatów pod pomnikiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przez Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka ze współpracownikami.

 • Laury za bezpieczne gospodarstwa

  13 września 2019 r. w Belwederze Prezydent RP Andrzej Duda wręczył listy gratulacyjne laureatom XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Państwowa Inspekcja Pracy jest współorganizatorem konkursu.

 • Z wizytą na Słowacji

  W dniach 9-11 września 2019 r., na zaproszenie Karola Habiny, Dyrektora Generalnego Państwowej Inspekcji Pracy Republiki Słowackiej, delegacja PIP pod kierownictwem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka przebywała z wizytą w Ośrodku Szkolenia słowackiej inspekcji pracy w Malej Lucivnie.

 • ROP o umowach cywilnoprawnych

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 10 września 2019 r. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Problematyka ta była tematem obrad planarnych Rady 28 sierpnia, podczas których swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Przy Pomniku Św. Jana Pawła II

  8 września 2019 r. w miejscowości Tuligłowy odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika św. Jana Pawła II pod Tuligłowskim Krzyżem. W uroczystości wzięli udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

 • Na spotkaniu z dziećmi w Rzeszowie

  7 września 2019 r. w Rzeszowie odbyło się spotkanie z młodzieżą i dziećmi z inicjatywy ks. Waldemara Doparta, proboszcza miejscowej parafii pw. św. Józefa. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie w ramach tematu „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

 • Świeży impuls we współpracy z dozorem technicznym

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski podpisali 6 września 2019 r. w Warszawie porozumienie w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego.

 • O zatrudnianiu niepełnosprawnych

  3 września 2019 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się VII konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” pod hasłem „Absolwent i co dalej?” W konferencji wzięli udział: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, poseł na Sejm Ewa Kozanecka oraz senator RP Andrzej Kobiak.

 • W 39. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

  31 sierpnia 2019 r. Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy i Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy wzięli udział w uroczystych obchodach z okazji 39. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Uroczystości z udziałem kierownictwa PIP odbyły się w Rzeszowie i Koszalinie.

 • Nowo mianowani inspektorzy pracy

  30 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, wręczył akty mianowania absolwentom 71 grupy aplikacji inspektorskiej.

 • Wręczono nagrody im. Romana Giedrojcia

  W drugą rocznicę śmierci Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia 29 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród imienia Romana Giedrojcia.

 • Pozytywna ocena działalności inspekcji

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. W przyjętym w tej sprawie stanowisku wyraziła uznanie dla pracowników i kierownictwa PIP za zaangażowanie w realizację powierzonej misji.