• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2019)


 • Pamięci Romana Giedrojcia

  W dniu 28 sierpnia 2019 roku w Słupsku upamiętniono drugą rocznicę śmierci Romana Giedrojcia. W imieniu Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy, wieniec na grobie złożył Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 • Za wieloletni trud i owocną pracę

  27 sierpnia 2019 r. w Koszalinie za pracę na rzecz dobra osób pracujących została wyróżniona Danuta Czernielewska była przewodnicząca Zarządu Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność”. Okolicznościowy list Głównego Inspektora Pracy przekazał Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

 • Na obchodach rocznicowych dolnośląskiej „Solidarności”

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa wziął udział w dolnośląskich obchodach 39 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 • Konkurs dla najaktywniejszych społecznych inspektorów

  W Warszawie 22 sierpnia 2019 r. pod przewodnictwem Bogdana Drzastwy, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy obradowała Kapituła Konkursu” Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Celem spotkania było wyłonienie laureatów etapu krajowego konkursu.

 • Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński spotkał się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Prezesem SEP Piotrem Szymczakiem oraz Członkami Zarządu Stowarzyszenia Markiem Grzywaczem i Wiesławem Michalskim.

 • Nagrody za bezpieczne gospodarstwa

  Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa zostali laureatami XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Nagrodę specjalną w tym konkursie przyznał Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

 • Zmiany kadrowe

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z dniem 1 sierpnia 2019 r. powierzył Sobiesławowi Jaroszkowi pełnienie obowiązków Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. W imieniu Głównego Inspektora Pracy pismo powierzające obowiązki wręczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

 • Trwa 47. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

  Państwowa Inspekcja Pracy po raz kolejny włączyła się we współorganizację konkursu, którego przedmiotem są m.in. rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy.

 • Zmiany w OIP Warszawa

  Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy z dniem 25 lipca 2019 r. odwołał Grzegorza Chwedoruka ze stanowiska Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

 • Spotkanie w Głównym Inspektoracie Pracy

  23 lipca 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego, byłą Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską oraz Przewodniczącym Rady Ochrony Pracy Posłem Januszem Śniadkiem.

 • Uwaga na kleszcze!

  Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy i Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia 19 lipca 2019 r. wystosowali Apel w sprawie przeciwdziałania chorobom odkleszczowym skierowany do rolników, pracowników i przedsiębiorców rolnych.

 • Spotkanie z Poseł Ewą Kozanecką

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 18 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy i Bogdana Drzastwy, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy z Ewą Kozanecką, Posłem na Sejm RP.

 • Spotkanie ze środowiskiem transportowców

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 9 lipca 2019 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Transportu Drogowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 • Spotkanie ze środowiskiem pielęgniarek

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 8 lipca 2019 r. Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy spotkał się z delegacją samorządu pielęgniarek i położnych reprezentowaną przez Zofię Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 • Na związkowym pikniku

  Podczas „Pikniku Wolności i Solidarności” w Ropczycach 6 lipca 2019 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne. Promowano na nim m.in. przestrzeganie prawa pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach kampanii promocyjnych „Pracuj Legalnie”, „Kultura Bezpieczeństwa”, a także „Stop Wypadkom”.

 • Posłowie o wykonaniu budżetu PIP

  Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 3 lipca 2019 r. w gmachu Sejmu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za 2018 r.

 • Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie

  Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 63 tys. zatrudnionych oraz wyegzekwowanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy na kwotę ok. 77 mln zł dla ponad 71 tys. pracowników - to przykładowe efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy.

 • Powstanie Oddział PIP w Grudziądzu

  1 lipca 2019 roku Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza oraz Ryszard Barwik, prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego podpisali porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia Oddziału PIP OIP w Bydgoszczy z siedzibą w Grudziądzu.

 • Obradowała Rada Dialogu Społecznego

  W Warszawie 1 lipca 2019 r. odbyło się planarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

 • Rolnicy świętują w Boguchwale

  W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 29 i 30 czerwca 2019 r. z udziałem Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy i Barbary Kiełt, Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie odbyły się „Dni Otwartych Drzwi” połączone z XXI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.