• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2019)


 • W duńskim Urzędzie ds. Środowiska Pracy

  W ramach realizacji porozumienia o współpracy dwustronnej 27 czerwca 2019 r. delegacja Państwowej Inspekcji Pracy złożyła wizytę w duńskim Urzędzie ds. Środowiska Pracy. Tematem wiodącym spotkania było delegowanie pracowników do pracy na terytorium obu państw oraz związana z tym współpraca inspekcji krajowych jako instytucji łącznikowych.

 • Pozytywna ocena wykonania budżetu

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 26 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2018. Przedstawił je Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Obchody rocznicy radomskiego protestu

  W rocznicę Radomskiego Czerwca jak co roku u zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego w Radomiu odprawiona została msza święta celebrowana przez biskupa Henryka Tomasika, poświęcona pamięci bohaterów Czerwca ’76 i ks. Romana Kotlarza.

 • Na otwarciu wystawy plakatu

  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 25 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom XXVIII edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy. PIP reprezentował Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

 • Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci!

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje do rolników o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na terenie gospodarstwa rolnego, szczególnie podczas prac żniwnych prowadzonych w polu.

 • O skutkach demograficznych migracji

  W sejmowej Sali Kolumnowej 25 czerwca 2019 r. pod patronatem Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu odbyła się konferencja, poświęcona wpływowi migracji na sytuację demograficzną Polski. W spotkaniu uczestniczył Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy i przedstawiciele kierownictwa GIP.

 • Rada o profilaktyce zagrożeń zdrowia

  W Elblągu 17 i 18 czerwca 2019 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Rada przyjęła stanowisko w sprawie nowych form świadczenia pracy, a także omówiła kwestię profilaktyki zagrożeń zdrowia w strategii przedsiębiorstwa. Obradom przewodniczył poseł Janusz Śniadek.

 • Nowy OIP w Gdańsku

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek powierzył z dniem 17 czerwca 2019 r. Mariuszowi Pokrzywinskiemu pełnienie obowiązków Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

 • Finał konkursu plastycznego dla dzieci

  W Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie 14 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, przebiegającego w tym roku pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

 • Jubileuszowa narada w Rzeszowie

  W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie 14 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta narada jubileuszowa z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięli w niej udział: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt z zastępcami oraz pracownicy inspektoratu.

 • Nowi członkowie ROP

  Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał dwóch nowych członków Rady Ochrony Pracy. Zostali nimi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz poseł Ewa Kozanecka. Akty nominacji wręczył 13 czerwca 2019 r. w swoim gabinecie.

 • Chrońmy zdrowie podczas upałów!

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje do pracodawców o przestrzeganie przepisów gwarantujących pracownikom zimne napoje podczas trwających upałów i rzetelne wypełnianie wszystkich obowiązków mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury spowodowane upałami.

 • Na spotkaniu ze związkowcami

  W Gniewczynie Trynieckiej 13 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z udziałem zaproszonych gości, w tym Wiesława Łyszczka - Głównego Inspektora Pracy, Barbary Kiełt - Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie i Iwony Hadacz – Wicedyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP.

 • Konkurs dla sip w nowej formule

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 10 czerwca 2019 r. uroczyście zainaugurowano konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” w nowej formule. Konkurs, który dotychczas odbywał się na szczeblu wojewódzkim, został rozbudowany o etap ogólnokrajowy.

 • Na międzynarodowych targach w Kielcach

  Pod patronatem głównego inspektora pracy w dniach 6-8 czerwca 2019 r. w Centrum Targowym w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

 • Dobre praktyki w Świętokrzyskiem

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w konferencji „Dobre praktyki w Świętokrzyskiem”, która odbyła się 7 czerwca 2019 r. w Nowinach koło Kielc. Spotkanie zostało zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Dyckerhoff Polska – Cementownię Nowiny Sp. z o. o.

 • Inspekcja sprawdzi tworzenie PPK

  6 czerwca 2019 r. w siedzibie centrali ZUS w Warszawie rozpoczął się cykl szkoleń dla specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których celem jest przygotowanie do prowadzenia kontroli tworzenia w zakładach pracy Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 • Jubileusz Agencji EU-OSHA w Bilbao

  Na Uniwersytecie Deusto w Bilbao 5 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja z okazji 25-lecia działalności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

 • Spotkanie szefów inspekcji pracy Grupy Wyszehradzkiej

  W dniach 3-4 czerwca 2019 r. w słowackich Koszycach odbyło się spotkanie kierownictw urzędów inspekcji pracy państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem spotkania był Krajowy Inspektorat Pracy Republiki Słowackiej.

 • Nowy szef OIP w Łodzi

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powołał z dniem 1 czerwca 2019 r. Krzysztofa Sudoła na stanowisko p.o. okręgowego inspektora pracy w Łodzi.