• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2019)


 • Spotkanie ze związkowcami

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 29 kwietnia 2019 r. w Warszawie z przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniewem Sikorskim oraz przedstawicielami branż zrzeszonych w sekretariacie. Rozmawiano o zagadnieniach z zakresu prawa pracy nurtujących organizacje związkowe.

 • Związkowa debata o bezpieczeństwie pracy

  W siedzibie OPZZ 29 kwietnia 2019 r. z udziałem Jerzego Wlazło, dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji GIP odbyła się debata. Rozmawiano o roli organizacji związkowych i społecznej inspekcji pracy w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. List do uczestników wystosował Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

 • Pamięci ofiar wypadków przy pracy

  Z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbyła się czwarta edycja konferencji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. Wziął w niej udział główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

 • Niepełnosprawni na rynku pracy

  W Sali Kameralnej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 24 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja poświęcona setnej rocznicy powstania publicznych służb zatrudnienia pod hasłem „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy”. W konferencji brał udział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

 • Dialog podstawą ładu społecznego

  Dialog społeczny w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy był tematem konferencji zorganizowanej 24 kwietnia 2019 r. przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i Państwową Inspekcję Pracy. Konferencja z udziałem Bogdana Drzastwy, zastępcy głównego inspektora pracy odbyła się w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

 • O bezpieczeństwie pracy w górnictwie

  Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy uczestniczył w seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Spotkanie zorganizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź odbyło się 16 kwietnia 2019 r. w Lubinie.

 • Uroczysta sesja w Sejmie

  Tradycyjnie, od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli świadcząc pracę lub odeszli od nas w wyniku nabytych chorób zawodowych, rozpoczęła się 9 kwietnia 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

 • Finał konkursu PIP dla młodzieży

  Zwyciężczynią VI edycji konkursu PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” została Klaudyna Kubińska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. Finał odbył się w 9 kwietnia 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik. Gratulacje laureatom złożył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

 • Spotkanie z ambasador Albanii

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 5 kwietnia 2019 r. spotkał się w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie z ambasador Republiki Albanii Shpresa Kureta, której towarzyszyli współpracownicy.

 • Obchody stulecia MOP

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 3 kwietnia 2019 r. uczestniczył w konferencji „Międzynarodowa Organizacja Pracy 1919-2019: wspólna przeszłość – lepsza przyszłość (pracy)”, zorganizowanej z okazji stulecia organizacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

 • O bezpieczeństwie polskiego górnictwa

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w XXI Konferencji „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”. Spotkanie odbyło się w Wiśle w dniach 27 i 28 marca 2019 r., zostało zorganizowane przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

 • Na uroczystym ślubowaniu

  Doradca głównego inspektora pracy Grzegorz Nieradka 27 marca 2019 r. wziął udział w uroczystości ślubowania klas mundurowych certyfikowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym w woj. podkarpackim.

 • Konferencja o bhp przy obsłudze żurawi

  Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakub Chojnicki wziął udział w konferencji „Bezpieczne warunki pracy operatora żurawia – dobrem wspólnym”, która odbyła się 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

 • Nagrody dla przyjaznych pracodawców

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 19 marca 2019 r. wziął udział w uroczystości wręczenia certyfikatów laureatom XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Jest to jedyny tej rangi konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy.

 • Na targach techniki rolniczej i przemysłu drzewnego

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 15 marca 2019 r. wziął udział w uroczystym otwarciu jubileuszowych 25. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz 19. Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO w Kielcach.

 • Uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej

  W siedzibie OIP w Warszawie 14 marca 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy. Odznakę z rąk głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka otrzymał Paweł Szpetnar. W uroczystości uczestniczył także poseł Daniel Milewski.

 • O urządzeniach technicznych na placach budowy

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 12 marca 2019 r. w siedzibie Sejmu zajęła się problematyką bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budowy. Swoje doświadczenia kontrolne w omawianym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Życzenia na Dzień Kobiet

 • Zacieśnienie współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego

  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur podpisali 7 marca 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego.

 • Spotkanie szefa inspekcji z dziennikarzami

  70 tysięcy kontroli w 2019 r. zapowiedział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy na spotkaniu z mediami, które odbyło się 6 marca 2019 r. w Warszawie. Inspektorzy sprawdzą m.in. przestrzeganie przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i bhp. Kontrole obejmą prawidłowość tworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych.