Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2020)


 • Podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy

  W dniu 12 października 2020 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Andrzejem Kwalińskim, Głównym Inspektorem Pracy, a Związkiem Zawodowym Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Doceniono pracodawców wrażliwych społecznie

  Już po raz piętnasty wręczono „Lodołamacze”, nagrody dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnianie niepełnosprawnych. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 października 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, nagrody w jednej z kategorii wręczał Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

 • Konkurs na plakat o biozagrożeniach

  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 8 października 2020 r. uroczyście otwarto wystawę pokonkursową i podsumowano 29. edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, noszącą tytuł „Biozagrożenia dzisiaj”.

 • Obradowała kapituła konkursu

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 6 października 2020 r. pod przewodnictwem Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Dariusza Mińkowskiego obradowała Kapituła Konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Celem spotkania była ocena zakładów zgłoszonych do nagrody „Mecum Tutissimus Ibis” w XXVII edycji konkursu.

 • Uroczystość w Głównym Inspektoracie Pracy

  W trakcie narady kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy 29 września 2020 r. w Warszawie pożegnano odwołanego z funkcji Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka i powitano nowego szefa PIP Andrzeja Kwalińskiego.

 • Andrzej Kwaliński – Głównym Inspektorem Pracy

  Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek powołała Andrzeja Kwalińskiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego odbyło się 24 września 2020 r. w gabinecie Marszałka Sejmu.

 • Posiedzenie wyjazdowe Rady Ochrony Pracy

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu wyjazdowym w Gdańsku 22 września 2020 r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

 • Spotkanie z nowym Głównym Inspektorem Pracy

  Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy w towarzystwie profesor Danuty Koradeckiej Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Stanisława Szweda Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkanie odbyło się 24 września 2020 r. bezpośrednio po odebraniu przez Andrzeja Kwalińskiego nominacji od Marszałka Sejmu Elżbiety Witek.

 • Państwowa Inspekcja Pracy wspiera kampanię #EU4FairWork na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

 • XXXVIII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

  Motto tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy, w której Główny Inspektorat Pracy reprezentowali Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa i Dariusz Mińkowski brzmiało: Z matką odkupiciela – mocni nadzieją.

 • Wystawa „Razem, choć na dystans”

  Prace finalistów 29. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pod hasłem „Biozagrożenia dzisiaj”, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, można oglądać na 23 przystankach komunikacji miejskiej i słupach reklamowych AMS w Warszawie. Jednym z patronów wystawy jest Główny Inspektor Pracy.

 • Działania PIP w czasie pandemii

  Państwowa Inspekcja Pracy w czasie pandemii realizuje swoje ustawowe zadania wykorzystując dostępne środki prawne, organizacyjne i osobowe.

 • OŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY

  Informacje, zawarte w tekście redaktora Jakuba Szczepańskiego: „Szef PIP Wiesław Łyszczek rezygnuje po tekstach Interii”, opublikowanym w dniu 12 września 2020 r. w dziale Fakty portalu Interia.pl, są nieprawdziwe co do istotnych faktów.

 • Lotniczy jubileusz

  Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza w Krośnie obchodził w sobotę 5 września 2020 r. jubileusz 75-lecia powstania. Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka reprezentował podczas uroczystości Grzegorz Nieradka, któremu towarzyszył Adam Tuleja Kierownik Oddziału OIP Rzeszów w Krośnie.

 • Konkurs dla najaktywniejszych społecznych inspektorów

  Pod przewodnictwem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 9 września 2020 r. obradowała w Warszawie Kapituła Konkursu ”Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Celem spotkania było wyłonienie laureatów etapu krajowego konkursu.

 • OŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY

  Tezy zarzucające nieprawidłowości przy przyznawaniu nagród kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy, znajdujące się w tekście redaktora Jakuba Szczepańskiego, opublikowanym w dniu 7 września 2020 r. w dziale Fakty portalu Interia.pl, są w znacznej mierze nieprawdziwe.

 • Zmiany w przepisach o delegowaniu

  4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne.

 • Na rzeszowskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

  Z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 31 sierpnia 2020 r. w Rzeszowie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 • Na gdańskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

  Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku na czele z Okręgowym Inspektorem Pracy Mariuszem Pokrzywinskim uczestniczyło 31 sierpnia 2020 r. w uroczystościach z okazji 40 rocznicy strajków z 1980 r. oraz powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność”.

 • Na koszalińskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

  W imieniu Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa wziął udział w uroczystościach jubileuszu 40-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność’, zorganizowanych 30 sierpnia 2020 r. w Koszalinie przez Zarząd Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność”.