Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2020)


 • Rusza program profilaktyczny inspekcji w szkołach

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapowiedział 27 sierpnia 2020 r. w Warszawie podczas spotkania z dziennikarzami z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg uruchomienie od 1 września programu profilaktycznego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Bezpiecznie w szkole”.

 • Wręczono nagrody im. Romana Giedrojcia

  W trzecią rocznicę śmierci Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia 27 sierpnia 2020 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród imienia Romana Giedrojcia.

 • Na wrocławskich uroczystościach jubileuszu „Solidarności”

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 26 sierpnia 2020 r. wziął udział w obchodach 40-lecia powstania „Solidarności” zorganizowanych we Wrocławiu przez Region Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 • Pamięci Romana Giedrojcia

  26 sierpnia 2020 roku w Słupsku upamiętniono kolejną rocznicę śmierci Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy w latach 2016-2017. W imieniu obecnego Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka wieniec na grobie złożył Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy

 • Pozytywna ocena działalności inspekcji

  Rada Ochrony Pracy, obradująca 25 sierpnia 2020 r. na zdalnym posiedzeniu pod przewodnictwem Posła Janusza Śniadka, przyjęła sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku. W uchwalonym w tej sprawie stanowisku pozytywnie oceniła działania kontrolno-nadzorcze oraz prewencyjne inspekcji.

 • Na obchodach rocznicy powstania „Solidarności”

  23 sierpnia 2020 r. w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali na uroczystościach: Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy oraz Barbara Kiełt - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie.

 • Dbajmy o pracowników w czasie upałów

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przypomina o przestrzeganiu przepisów gwarantujących pracownikom zimne napoje podczas trwających upałów i wypełnianiu przez pracodawców obowiązków mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

 • PIP sprawdzi działania antykowidowe w urzędach

  Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy zdecydował, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolują prawidłowe stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędach.

 • Ministerstwo i inspekcja rozmawiają o kontrolach w zakładach pracy

  20 sierpnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg spotkała się z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Dariuszem Mińkowskim. Tematem rozmowy były kontrole inspektorów pracy dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy.

 • Kampania o bezpiecznym dźwiganiu

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w Bilbao rozpoczyna w październiku dwuletnią kampanię pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – dźwigaj z głową”. Jej celem jest zwiększanie świadomości na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą i zapobiegania tego rodzaju problemom.

 • Wigilia Cudu na Wisłą w Tuligłowach

  14 sierpnia 2020 r. w Tuligłowach (Gmina Rokietnica, Powiat Jarosławski) odbyła się uroczystość „Wigilii Cudu nad Wisłą”, w której uczestniczyli: Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy oraz - w imieniu Barbary Kiełt, Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie - Aneta Gronowicz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

 • Barometr bhp

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao (EU-OSHA) przedstawiła nowe interaktywne narzędzie, umożliwiające przegląd bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w krajach europejskich o nazwie barometr bhp.

 • Inicjatywa Agencji z Bilbao

  Na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao (EU-OSHA) pojawiła się informacja na temat inicjatywy pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: Stop pandemii”, która ma na celu podjęcie wyzwań w zakresie bhp związanych z obecną pandemią COVID-19.

 • Inspektorzy pracy w walce z koronawirusem

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 11 sierpnia 2020 r. w Warszawie z dziennikarzami. Poinformował o decyzjach podjętych w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej w niektórych regionach kraju.

 • Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie

  Rada Ochrony Pracy, obradująca 21 lipca 2020 r. na zdalnym posiedzeniu pod przewodnictwem Posła Janusza Śniadka, zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. Przedstawił je Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Etaty w Europejskim Urzędzie ds. Pracy

  Europejski Urząd ds. Pracy umieścił na swojej stronie internetowej cztery nowe ogłoszenia o pracę.

 • Posłowie o wykonaniu budżetu PIP

  Komisja Finansów Publicznych Sejmu na posiedzeniu 14 lipca 2020 r. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za 2019 r. W posiedzeniu uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek ze współpracownikami.

 • Nowy Oddział PIP w Grudziądzu

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 8 lipca 2020 r. uroczyście otworzył oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu. Wraz z Wiesławem Łyszczkiem symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński oraz Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

 • „Wizja Zero” w rolnictwie

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała 30 czerwca 2020 r. w Warszawie tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym celem strategii jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

 • Kampania o pracy legalnej

  Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści związanych z pracą legalną.