Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2020)


 • I N F O R M A C J A

  W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, począwszy od 6 marca 2020 r. – do odwołania – pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy nie będą udzielali osobistych, bezpłatnych porad prawnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

 • Posłowie odrzucili poprawki do budżetu

  11 marca 2020 roku w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych dotyczące ustawy budżetowej na 2020 rok. W posiedzeniu wziął udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • PIP chce zmniejszyć ryzyko w transporcie towarów niebezpiecznych

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych” zorganizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury 5 marca 2020 r.

 • Rada Dialogu Społecznego o spowolnieniu gospodarczym

  Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego 4 marca 2020 r. w Warszawie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka zdominowała debata na temat spowolnienia gospodarczego, wynikających z tego wyzwań i zagrożeń.

 • Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy”, zorganizowanej 3 marca 2020 r. przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 • Wizyta studyjna zagranicznych partnerów

  W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie 25 i 26 lutego 2020 r. gościli z wizytą studyjną przedstawiciele zagranicznych inspekcji pracy w ramach europejskiego projektu „Usprawnianie współpracy transgranicznej w zakresie delegowania pracowników (Eurodelegowanie)”.

 • Wyjaśnienia PIP w związku z koronawirusem

  W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała odpowiedzi na pytania dotyczące tej problematyki.

 • Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w międzynarodowej konferencji Europa Karpat w Krasiczynie, podczas której parlamentarzyści, ministrowie, przedstawiciele biznesu z kilkunastu krajów dyskutowali o problemach Europy Wschodniej.

 • Finał XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w gali finałowej XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 • Rocznica Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

  Uroczystą Mszą Św. w Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie 23 lutego 2020 r. rozpoczęły się obchody 39. rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. W obchodach rocznicy rolniczych strajków uczestniczył Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

 • Senatorowie poparli budżet inspekcji pracy

  Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 20 lutego 2020 r. w gmachu Sejmu rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2020 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. Przyjęła poprawkę zakładającą przywrócenie inspekcji pracy środków w budżecie uszczuplonym w toku prac sejmowych.

 • O zdrowiu i bezpieczeństwie pielęgniarek

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski 19 lutego 2020 r. wziął udział w konferencji „Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych” w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

 • O przeciwdziałaniu wyzyskowi w pracy

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 18 lutego 2020 r. w Warszawie z przedstawicielami Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Rozmowy dotyczyły wspólnych celów, jakimi są m.in.: zwalczanie handlu ludźmi do pracy przymusowej i ograniczanie wyzysku w pracy oraz wspieranie ofiar tego procederu.

 • Spotkanie z delegacją Republiki Uzbekistanu

  W dniu 13 lutego 2020 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Zatrudnienia i Stosunków Pracy oraz Inspekcji Pracy Republiki Uzbekistanu.

 • Spotkanie ze związkowcami

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 13 lutego 2020 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie z przedstawicielami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Sądu Okręgowego Warszawa – Praga.

 • O przyszłości szkól rzemieślniczych

  12 lutego 2020 r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się III Forum Szkół Rzemiosła. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Grzegorz Nieradka, Doradca Głównego Inspektora Pracy oraz Katarzyna Mietelska, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

 • Rośnie skuteczność działań prewencyjnych w rolnictwie

  „Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w gospodarstwach rolnych osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” - była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy 11 lutego 2020 r. w siedzibie Sejmu.

 • Plany pracy PIP na komisji sejmowej

  Na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 11 lutego 2020 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił „Program działania PIP na 2020 rok”.

 • Rocznica podbeskidzkiego strajku

  6 lutego 2020 r. w 39 rocznicę zakończenia podbeskidzkiego strajku generalnego podbeskidzka Solidarność zorganizowała uroczystości, upamiętniające tę ważną dla związku datę. W uroczystościach w Bielsku- Białej uczestniczył Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

 • Kondolencje Głównego Inspektora Pracy

  Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci górnika z Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach, będącej skutkiem wstrząsu.