Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2020)


 • Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa reprezentował Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka podczas obrad Rady Dialogu Społecznego, która zebrała się na posiedzeniu plenarnym 6 lutego 2020 r. w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie.

 • Solidarność przeciwna ograniczeniu budżetu PIP

  Niezależny Samorządowy Związek „Solidarność” sprzeciwia się ograniczaniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy – czytamy w piśmie skierowanym do wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego przez Przewodniczącego Solidarności Piotra Dudę.

 • Nagrody dla laureatów konkursu „Buduj bezpiecznie”

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie „Buduj bezpiecznie 2019”. Uroczystość odbyła się 4 lutego 2020 r. w Poznaniu podczas konferencji zorganizowanej na targach BUDMA 2020.

 • Rusza konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi”

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

 • Krótkofalowcy promują jubileusz PIP

  W Kielcach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej 24 stycznia 2020 r. odbyło się podsumowanie krótkofalarskiej akcji dyplomowej „100 lat Państwowej Inspekcji Pracy”

 • Komisja Finansów akceptuje budżet PIP

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 24 stycznia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2020 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z zastępcą Bogdanem Drzastwą i grupą współpracowników.

 • Pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Pracy XI kadencji

  Nowo powołana Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie programu Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok. W obradach ROP 21 stycznia 2020 r w Sejmie wziął udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Wręczenie aktów powołania nowym członkom ROP

  Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Radę Ochrony Pracy XI kadencji. Uroczystość wręczenia aktów powołania nowym członkom ROP odbyła się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Sejmu. Wziął w niej udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z zastępcami.

 • Ogólnopolski finał konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE 2019”

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zaprasza 4 lutego 2020 r do Poznania na konferencję Buduj bezpiecznie - nadzór i prewencja na budowach. Podczas konferencji nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE 2019”.

 • Poselska aprobata dla projektu budżetu PIP

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu na posiedzeniu 15 stycznia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok. Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Porozumienie z Państwową Inspekcją Sanitarną

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas 15 stycznia 2020 r. podpisali porozumienie o współdziałaniu.

 • „Buduj bezpiecznie” w nowej formule

  Z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka 14 stycznia 2020 r. obradowała w Warszawie Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

 • Ocena przestrzegania zakazu handlu w niedziele i święta

  Państwowa Inspekcja Pracy w sprawozdaniu z działalności urzędu za 2018 r. zasygnalizowała przypadki obchodzenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przez część przedsiębiorców

 • Nowi rzeczoznawcy do spraw bhp

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie w dniach 8-10 stycznia 2020 r. odbyły się egzaminy dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Kandydatów powitał Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Infolinie dla pracowników z Ukrainy

  Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła kolejny numer telefonu, pod którym pracownicy z Ukrainy mogą uzyskać informacje i porady dotyczące warunków zatrudnia na terytorium Polski. Obywatele Ukrainy otrzymają informacje w zakresie legalności zatrudnienia w ojczystym języku.

123456 »