• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2022)


 • Życzenia świąteczne Głównego Inspektora Pracy

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w imieniu całego kierownictwa GIP skierowała do pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i ich rodzin życzenia świąteczne.

 • Światło Pokoju w Głównym Inspektoracie Pracy

  Tradycyjnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Głównego Inspektora Pracy Betlejemskie Światło Pokoju. W spotkaniu, które odbyło się 21 grudnia 2022 r., uczestniczyli obecni i emerytowani pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

 • O programie działania inspekcji pracy w 2023 roku

  Wiele nowych zadań i wyzwań obejmuje program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku, przedstawiony przez kierownictwo PIP na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 20 grudnia 2022 roku.

 • Finał konkursu „Moja Wizja Zero”

  16 grudnia 2022 r. w warszawskim Kinie Luna odbyła się gala finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”, zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W uroczystości wzięła udział Małgorzata Dziemińska, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 • Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

  Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Izabela Waga, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, uczestniczyli 15 grudnia 2022 r. w uroczystym finale 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 • Nietypowe formy zatrudnienia – zalety i wady

  Na zagadnieniach związanych z pracą platformową, jej zaletach, wadach i problemach z nią związanych skoncentrował się zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski w swoim wystąpieniu podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”.

 • Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

  W Pałacu Prezydenckim 30 listopada 2022 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy uczestniczył Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

 • Medale od Straży Granicznej

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski oraz dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Dariusz Górski zostali odznaczeni medalami „Za Zasługi dla Straży Granicznej”. Uroczystość odbyła się 30 listopada 2022 r. w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

 • Konkurs na plakat bhp

  Małgorzata Dziemińska, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wzięła udział w podsumowaniu konkursu na plakat o tematyce bhp, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Tematem tegorocznego konkursu była komunikacja.

 • W Sejmie o czasie pracy kierowców

  Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, uczestniczył 30 listopada 2022 r. w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Tematem posiedzenia była informacja Głównego Inspektora Pracy na temat egzekwowania przez PIP przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, przerw i czasu odpoczynków oraz czasu pracy kierowców w latach 2019-2021, a także działań prewencyjno-promocyjnych w tym zakresie.

 • Główny Inspektor Pracy na Kongresie „Dialog o gospodarce”

  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Rynek pracy i jego wpływ na konkurencyjność działających przedsiębiorstw”. Debata była częścią Kongresu „Dialog o gospodarce”, zorganizowanego w Warszawie przez Federację Pracodawców Polskich w dniach 23-24 listopada 2022 r.

 • Główny Inspektor Pracy dla Forbes

  - W Kodeksie Pracy oczekujemy na zmiany, które na stałe wprowadzą rozwiązania związane z pracą zdalną. Trwa dialog w tej kwestii rządu z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i instytucjami kontrolnymi jak np. Państwowa Inspekcja Pracy – mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy w wywiadzie dla Forbes.

 • Główny Inspektor Pracy na Kongresie Open Eyes Economy w Krakowie

  W dniach 22-23 listopada 2022 r. odbył się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie VII Międzynarodowy Kongres Open Eyes Economy Summit 2022. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę prelegentów z całego świata. O prawach człowieka w biznesie i poszanowaniu praw pracowniczych mówiła podczas pierwszego dnia kongresu Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

 • Temperatury w pracy

  Kwestie dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Konstytucyjna ochrona pracy

  Dwa obszerne bloki informacyjne dotyczące problemów wynikających z różnych form zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej omówili przedstawicie Państwowej Inspekcji Pracy na plenarnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy.

 • Pracodawcy przyjaźni pracownikom

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 21 listopada 2022 r. wzięła udział w uroczystości wręczenia statuetek i certyfikatów pracodawcom wyróżnionym w XIV edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W ceremonii, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda.

 • Uroczyste spotkanie z laureatami

  Na Zamku Królewskim w Warszawie 17 listopada 2022 r. odbyła się gala, podczas której wręczono Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz im. Romana Giedrojcia, a także nagrody w konkursach „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej’’ i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Uroczystość rozdania nagród objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda.

 • Główny Inspektor Pracy w Polsat News

  Od kilku lat obserwujemy wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę ofiar wypadków przy pracy. Biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, liczba osób, które zginęły podczas wykonywania obowiązków służbowych, spadła o 30%. Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy 17 listopada 2022 r. na antenie Polsat News mówiła o promocji bezpieczeństwa pracy.

 • Komisje sejmowe o budżecie PIP na 2023 r.

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 15 listopada 2022 r. w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Przedmiotem obrad był m.in. kształt przyszłorocznego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Posiedzenie KOP o eliminowaniu nielegalnego zatrudnienia

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 3 listopada 2022 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawiła informację na temat działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie eliminowania nielegalnego zatrudnienia, realizowanej w latach 2019-2022.

« 1234567