• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • PIP sprawdzi działania antykowidowe w urzędach

  Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy zdecydował, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolują prawidłowe stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędach.

 • Ministerstwo i inspekcja rozmawiają o kontrolach w zakładach pracy

  20 sierpnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg spotkała się z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Dariuszem Mińkowskim. Tematem rozmowy były kontrole inspektorów pracy dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy.

 • Kampania o bezpiecznym dźwiganiu

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w Bilbao rozpoczyna w październiku dwuletnią kampanię pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – dźwigaj z głową”. Jej celem jest zwiększanie świadomości na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą i zapobiegania tego rodzaju problemom.

 • Wigilia Cudu na Wisłą w Tuligłowach

  14 sierpnia 2020 r. w Tuligłowach (Gmina Rokietnica, Powiat Jarosławski) odbyła się uroczystość „Wigilii Cudu nad Wisłą”, w której uczestniczyli: Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy oraz - w imieniu Barbary Kiełt, Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie - Aneta Gronowicz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

 • Inicjatywa Agencji z Bilbao

  Na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao (EU-OSHA) pojawiła się informacja na temat inicjatywy pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: Stop pandemii”, która ma na celu podjęcie wyzwań w zakresie bhp związanych z obecną pandemią COVID-19.

 • Barometr bhp

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao (EU-OSHA) przedstawiła nowe interaktywne narzędzie, umożliwiające przegląd bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w krajach europejskich o nazwie barometr bhp.

 • Inspektorzy pracy w walce z koronawirusem

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 11 sierpnia 2020 r. w Warszawie z dziennikarzami. Poinformował o decyzjach podjętych w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej w niektórych regionach kraju.

 • Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie

  Rada Ochrony Pracy, obradująca 21 lipca 2020 r. na zdalnym posiedzeniu pod przewodnictwem Posła Janusza Śniadka, zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. Przedstawił je Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Etaty w Europejskim Urzędzie ds. Pracy

  Europejski Urząd ds. Pracy umieścił na swojej stronie internetowej cztery nowe ogłoszenia o pracę.

 • Posłowie o wykonaniu budżetu PIP

  Komisja Finansów Publicznych Sejmu na posiedzeniu 14 lipca 2020 r. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za 2019 r. W posiedzeniu uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek ze współpracownikami.

 • Nowy Oddział PIP w Grudziądzu

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 8 lipca 2020 r. uroczyście otworzył oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu. Wraz z Wiesławem Łyszczkiem symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński oraz Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

 • „Wizja Zero” w rolnictwie

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała 30 czerwca 2020 r. w Warszawie tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym celem strategii jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

 • Kampania o pracy legalnej

  Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści związanych z pracą legalną.

 • Pozytywna ocena wykonania budżetu

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2019. Przedstawił je Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • O pandemii w górnictwie na forum Rady Ochrony Pracy

  Na kolejnym zdalnym posiedzeniu 16 czerwca 2020 r.zebrała się Rada Ochrony Pracy. Wiodącym tematem obrad były działania Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sektorze górnictwa z uwzględnieniem COVID-19.

 • Inspekcja pracy partnerem konkursu dla służby bhp

  Rusza pierwsza edycja konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, ogłoszonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Państwowa Inspekcja Pracy jest partnerem konkursu i wspiera przedsięwzięcie merytorycznie.

 • Życzenia Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca 2020 r.

 • Zmiany na stanowiskach

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek odwołał z dniem 31 maja 2020 r. Stanisławę Ziółkowską za stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i z dniem 1 czerwca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku Pawłowi Ciemnemu.

 • Apel Głównego Inspektora Pracy do rolników

 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19".