Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Komisje pozytywnie o sprawozdaniu PIP za 2020 r.

  W Sejmie na wspólnym posiedzeniu w dniu 15 września 2021 r. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku.

 • Zaproszenie na konferencję naukową

  Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Charakter prawny wystąpienia inspektora pracy – więcej czy mniej imperium?"

 • Jubileusz 30-lecia NSZZ „Solidarność”- 80

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski 11 września 2021 r. wziął udział w uroczystościach rocznicowych 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”- 80, które odbyły się na Jasnej Górze w Częstochowie.

 • Prezydent nagrodził pracodawców

  11 września 2021 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się gala XIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Prezydent RP Andrzej Duda wręczył statuetki 20 laureatom. W uroczystości uczestniczyła Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

 • XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy

  W dniach 18-19 września 2021 r. odbyła się XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tegoroczny program peregrynacji obrazu Matki Bożej Patronki Ludzi Pracy „Solidarności” odbył się pod hasłem „Tobie Matko zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy”.

 • Państwowa Inspekcja Pracy z Polskim Radiem dbają o bezpieczeństwo kierowców

  Polskie Radio rozpoczęło emisje spotu kampanii PIP „Nie prowadź bez przerwy”. Komunikat przypomina kierowcom zawodowym o obowiązkowej przerwie w trakcie jazdy i ostrzega przed zmęczeniem, które może doprowadzić do wypadku.

 • Obchody 41 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

  We wtorek 31 sierpnia 2021 roku w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 41 rocznicę strajków z 1980 roku i powstania NSZZ "Solidarność" oraz 33 rocznicę strajków z 1988 roku. W uroczystościach uczestniczyli Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski.

 • Rusza konkurs O!ZNAKI PRACY

  Startuje V edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i filmowego „O!ZNAKI PRACY”! Nabór prac rusza 1 września 2021 r. Zapraszamy do udziału w konkursie!

 • Wymiana doświadczeń na temat ergonomicznej pracy

  Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 31 sierpnia 2021 roku odbyła się konferencja ‘’Ergonomia przy pracach ręcznych oraz obsłudze monitorów ekranowych w pracy i w domu - Doświadczenia praktyków, wskazania nauki”. Organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu.

 • Znamy laureatów Nagrody im. Romana Giedrojcia

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uhonorowała wyróżniających się inspektorów pracy Nagrodami Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia. Uroczyste spotkanie z laureatami zostało zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 27 sierpnia 2021 roku.

 • Jednogłośne poparcie ROP dla działalności inspekcji

  Członkowie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku. Obrady ROP w trybie wideokonferencji odbyły się 26 sierpnia 2021 r. pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka.

 • Z członkami Rady Ochrony Pracy o pozyskiwaniu kadr dla PIP

  Dyskusji nad koncepcjami rozwiązań w zakresie naboru specjalistów zewnętrznych na stanowiska inspektorów pracy poświęcone było spotkanie online Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko z członkami Rady Ochrony Pracy.

 • Zaproszenie na konferencję w Poznaniu

  Okręgowy inspektor pracy w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji: „Ergonomia przy pracach ręcznych oraz obsłudze monitorów ekranowych w pracy i w domu. Doświadczenia praktyków, wskazania nauki.” Odbędzie się ona 31 sierpnia 2021 r. w siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 • Bezpieczny powrót na rynek pracy

  Wychodząc naprzeciw obawom i potrzebom pracowników oraz pracodawców Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie rozpoczął realizację kampanii „Bezpieczny powrót na rynek pracy”. Poprzez ułatwienie dostępu do porad prawnych inspekcja pracy aktywnie wspiera pocovidowy powrót na rynek pracy.

 • Skuteczni inspektorzy ze Świętokrzyskiego

  Po kontroli inspektorów pracy z OIP Kielce w Domu Pomocy Społecznej w jednej z miejscowości woj. świętokrzyskiego i wydaniu przez nich nakazu płatniczego oraz wystąpienia pracodawca wypłacił 27 pracownikom łącznie 36 490 zł należnego wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 • Inspektorzy zyskają czas na regenerację sił

  Od 1 stycznia 2022 roku inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przysługiwać będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy

 • Prawa pracowników sezonowych

  Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą „Prawa przez cały rok”, Jej celem jest rozpowszechnianie informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej.

 • Napo zadba o kręgosłup

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przygotowała serię filmów, których bohater Napo z humorem uświadamia widzów na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą.

 • Wizyta delegacji Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w Głównym Inspektoracie Pracy

  W dniu 5 sierpnia br. Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jarosław Leśniewski, spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, Ambasady Niemiec w Warszawie oraz Policji Federalnej.

 • Nowelizacja ustawy o PIP w Senacie

  Podczas posiedzenia 4 i 5 sierpnia 2021 roku Senat debatował nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przyznającą niektórym inspektorom pracy prawo do dodatkowego urlopu.