• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

  28 maja 2021 r. został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który podpowiada, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • Seminarium o systemowym zarządzaniu bhp

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Państwowa Inspekcja Pracy były organizatorami seminarium poświęconemu systemowego podejściu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • O działalności PIP na forum europejskim

  Informacja Głównego Inspektora Pracy o aktywności urzędu na forum Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) była jednym z tematów posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 25 maja 2021 r. w formie wideokonferencji.

 • Debata o instytucjach dialogu społecznego

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 24 maja 2021 r. wzięła udział w debacie online na temat: „Instytucje dialogu społecznego w Polsce dziś i jutro”, zorganizowanej przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

 • Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego o programie Polski Ład

  Z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Marowieckiego odbyło się 20 maja br. posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego , w którym uczestniczyła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Obradom, zorganizowanym w trybie wideokonferencji, przewodniczył przewodniczący RDS, wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

 • Zaproszenie na webinarium PIP

  Specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz zaproszeni przez nich eksperci zajmujący się bezpieczeństwem pracy podpowiedzą – w trakcie spotkania online – jak zapewnić bezpieczne środowisko pracy w okresie pandemii Covid-19.

 • Wręczenie Nagrody im. Haliny Krahelskiej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 11 maja 2021 r. wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej Romanowi Michalskiemu, przewodniczącemu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A.

 • Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy

  Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2021 r. zebrała się na uroczystym zdalnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Tematem obrad był wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo i higienę pracy.

 • Na konferencji Solidarności

  Z udziałem online Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko 27 kwietnia 2021 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja: „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy wyzwaniem dla pracodawców i związków zawodowych w czasie pandemii i w popandemicznej rzeczywistości”.

 • O ochronie pracy w czasie pandemii w budownictwie

  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, 26 kwietnia 2021 r. wzięła udział online w konferencji zorganizowanej przez Związek Zawodowy „Budowlani” z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 • Wizyta dyrektora Europejskiego Urzędu ds. Pracy

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem wykonawczym Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA), Cosminem Boiangiu. Spotkaniu przewodniczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

 • Posłowie zaaprobowali informacje inspekcji pracy

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP, obradująca 13 kwietnia 2021 r. na dwóch posiedzeniach prowadzonych w trybie wideokonferencji, przyjęła do wiadomości informacje Głównego Inspektora Pracy o działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie szeroko rozumianej prewencji.

 • Na Radzie Dialogu Społecznego o Krajowym Planie Odbudowy

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 7 kwietnia 2021 r. uczestniczyła w przeprowadzonym w trybie wideokonferencji posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 • Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

  Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się w czwartek z Głównym Inspektorem Pracy, Katarzyną Łażewską-Hrycko.

 • Rada Dialogu Społecznego o Polityce Przemysłowej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 24 marca 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, prowadzonym w formie wideokonferencji przez prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituskiego.

 • Główny Inspektor Pracy przedstawiła sprawozdania

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 17 marca 2021 r. rozpatrzył sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2018 i 2019. Przedstawiła je Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

 • Praca zdalna na forum Rady Ochrony Pracy

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko z grupą najbliższych współpracowników wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy, które odbyło się w trybie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka 18 marca 2021 r.

 • Nagrody dla służby bhp

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 12 marca 2021 r. wręczono nagrody w pierwszej edycji konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP przy wsparciu Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła 8 marca 2021 r. Nagrodę im. Haliny Krahelskiej Michałowi Wasilewskiemu, koordynatorowi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

 • Dodatkowy urlop dla inspektorów pracy

  Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP na posiedzeniu 4 marca 2021 r. prowadzonym w formie wideokonferencji przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie przedstawił jej przewodniczący poseł Sławomir Jan Piechota.