• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Nowy Oddział PIP w Grudziądzu

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 8 lipca 2020 r. uroczyście otworzył oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu. Wraz z Wiesławem Łyszczkiem symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński oraz Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

 • „Wizja Zero” w rolnictwie

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała 30 czerwca 2020 r. w Warszawie tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym celem strategii jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

 • Kampania o pracy legalnej

  Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści związanych z pracą legalną.

 • Pozytywna ocena wykonania budżetu

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2019. Przedstawił je Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

 • Kontrole PIP w pełnym zakresie

  Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, zdecydował, że od 22 czerwca 2020 r. inspektorzy pracy przystąpią do wykonywania powierzonych zadań w pełnym zakresie. Działania kontrolno-nadzorcze prowadzone będą przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID19.

 • O pandemii w górnictwie na forum Rady Ochrony Pracy

  Na kolejnym zdalnym posiedzeniu 16 czerwca 2020 r.zebrała się Rada Ochrony Pracy. Wiodącym tematem obrad były działania Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sektorze górnictwa z uwzględnieniem COVID-19.

 • Inspekcja pracy partnerem konkursu dla służby bhp

  Rusza pierwsza edycja konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, ogłoszonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Państwowa Inspekcja Pracy jest partnerem konkursu i wspiera przedsięwzięcie merytorycznie.

 • Życzenia Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca 2020 r.

 • Zmiany na stanowiskach

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek odwołał z dniem 31 maja 2020 r. Stanisławę Ziółkowską za stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i z dniem 1 czerwca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku Pawłowi Ciemnemu.

 • Apel Głównego Inspektora Pracy do rolników

 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19".

 • Działania inspekcji pracy w dobie pandemii

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek ze współpracownikami 12 maja 2020 r. wziął udział w przeprowadzonym zdalnie kolejny raz posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy. Podobnie jak poprzednie poświęcone było ono wpływowi pandemii COVID-19 na środowisko pracy.

 • PIP o zatrudnianiu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

  Informacje o kwestionowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy prawidłowości zatrudnienia Senatora RP Stanisława Karczewskiego są nieprawdziwe i nie mają oparcia w ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli przeprowadzonej w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • Spotkanie w CIOP

  13 maja 2020 r. w Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, rozmawiał z profesor Danutą Koradecką, Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

 • Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

 • Wirtualnie o problemach pielęgniarek

  29 kwietnia 2020 r. Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy uczestniczył w spotkaniu poświęconym omówieniu bieżących problemów środowiska pielęgniarek i położnych. Ze względu na stan epidemii i zagrożenia z nim związane rozmowy odbywały się w formie telekonferencji.

 • Pandemia a środowisko pracy

  Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w przeprowadzonym zdalnie 28 kwietnia 2020 r. posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy. Poświęcone było ono wpływowi pandemii COVID-19 na środowisko pracy.

 • Badania i szkolenia pracowników

  Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku; wejścia w życie przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich pracowników i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.

 • Życzenia świąteczne Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy

 • Nowe obowiązki sanitarne

  Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.