Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Główny Inspektor Pracy przedstawiła sprawozdania

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 17 marca 2021 r. rozpatrzył sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2018 i 2019. Przedstawiła je Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

 • Praca zdalna na forum Rady Ochrony Pracy

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko z grupą najbliższych współpracowników wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy, które odbyło się w trybie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka 18 marca 2021 r.

 • Nagrody dla służby bhp

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 12 marca 2021 r. wręczono nagrody w pierwszej edycji konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP przy wsparciu Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła 8 marca 2021 r. Nagrodę im. Haliny Krahelskiej Michałowi Wasilewskiemu, koordynatorowi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

 • Dodatkowy urlop dla inspektorów pracy

  Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP na posiedzeniu 4 marca 2021 r. prowadzonym w formie wideokonferencji przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie przedstawił jej przewodniczący poseł Sławomir Jan Piechota.

 • O wypłacie wynagrodzeń na forum Rady Ochrony Pracy

  Wypłata świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzeń za pracę) w latach 2018 – 2020 oraz w okresie pandemii COVID-19 od marca 2020 r. była 23 lutego 2021 r. wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, prowadzonych w formie wideokonferencji.

 • Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 18 lutego 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, prowadzonym w formie wideokonferencji przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

 • Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

  Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego odbyło się 10 lutego 2021 r. w Gabinecie Marszałka Sejmu.

 • O kontrolach w czasie pandemii na spotkaniu z dziennikarzami

  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski spotkał się 2 lutego 2021 r. w Warszawie z dziennikarzami. Zapoznał przedstawicieli mediów z nowymi formami działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w dobie pandemii.

 • Pozytywna ocena programu inspekcji pracy

  Od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego rozpoczęło się 19 stycznia 2021 r. posiedzenie Rady Ochrony Pracy, prowadzone w formie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka.

 • Ostatnie pożegnanie Andrzeja Kwalińskiego

  Od mszy żałobnej, odprawionej 12 stycznia 2021 r. w Katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Kwalińskiego – zmarłego nieoczekiwanie Głównego Inspektora Pracy. Miały one charakter państwowy.

 • Odszedł Andrzej Kwaliński

  8 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, doświadczony inspektor pracy, ceniony szef i kolega.

 • Senatorowie o budżecie inspekcji pracy na 2021 rok

  Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 5 stycznia 2021 r. prowadzonym w formie wideokonferencji rozpatrzyła ustawę budżetową na 2021 rok w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy.

1234 »