• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Państwowa Inspekcja Pracy z Polskim Radiem dbają o bezpieczeństwo kierowców

  Polskie Radio rozpoczęło emisje spotu kampanii PIP „Nie prowadź bez przerwy”. Komunikat przypomina kierowcom zawodowym o obowiązkowej przerwie w trakcie jazdy i ostrzega przed zmęczeniem, które może doprowadzić do wypadku.

 • Obchody 41 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

  We wtorek 31 sierpnia 2021 roku w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 41 rocznicę strajków z 1980 roku i powstania NSZZ "Solidarność" oraz 33 rocznicę strajków z 1988 roku. W uroczystościach uczestniczyli Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski.

 • Znamy laureatów Nagrody im. Romana Giedrojcia

  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uhonorowała wyróżniających się inspektorów pracy Nagrodami Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia. Uroczyste spotkanie z laureatami zostało zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 27 sierpnia 2021 roku.

 • Jednogłośne poparcie ROP dla działalności inspekcji

  Członkowie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku. Obrady ROP w trybie wideokonferencji odbyły się 26 sierpnia 2021 r. pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka.

 • Wizyta delegacji Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w Głównym Inspektoracie Pracy

  W dniu 5 sierpnia br. Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jarosław Leśniewski, spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, Ambasady Niemiec w Warszawie oraz Policji Federalnej.

 • Nowelizacja ustawy o PIP w Senacie

  Podczas posiedzenia 4 i 5 sierpnia 2021 roku Senat debatował nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przyznającą niektórym inspektorom pracy prawo do dodatkowego urlopu.

 • Członkowie Rady Ochrony Pracy o polityce kadrowej PIP

  Podczas posiedzenia w trybie online w dniu 20 lipca 2021 r. członkowie Rady Ochrony Pracy (ROP) zadeklarowali poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się również do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu.

 • Posłowie o dodatkowym urlopie dla inspektorów pracy

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni.

 • Białostocka młodzież najlepiej zna swoje prawa w pracy

  To pierwszy taki przypadek w historii konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, by pierwsze dwa miejsca przypadły uczennicom jednej szkoły. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zdeklasował tym samym 230 placówek edukacyjnych.

12345 »