• RSS
  • Wersja tekstowa
23.06.2015

Rolnictwo

 

Karty bezpiecznego wykonywania pracy w rolnictwie


 

12 kart, format A4, kolor. Drugie wydanie i kontynuacja serii 2015 r.

Prace prasą do słomy, Wał przegubowo-teleskopowy, Praca rozrzutnikiem obornika, Prace kombajnem zbożowym, Prace transportowe, Prace kosiarką rotacyjną, Prace wózkiem jezdniowym, Prace opryskiwaczem ciągnikowym, Prace siewnikiem, Prace pilarką tarczową, Prace ładowarką teleskopową, Prace na drabinie przenośnej. Karty zawierają najważniejsze informacje nt. bezpiecznego wykonywania prac z wykorzystaniem maszyn powszechnie stosowanych w rolnictwie. Wydawnictwa uzupełnione są o podstawowe listy kontrolne oraz zalecenia i dobre praktyki dotyczące obsługi maszyn. Autorem serii jest Andrzej Zalewski.

 

 
Karty BHP-Wał przegubowo-teleskopowy Karty BHP-prace transportowe Karty BHP- prace prasą do słomy  
       
Karty BHP-Prace kosiarką rotacyjną Karty BHPPrace kombajnem zbożowym Karty BHP-Praca rozrzutnikiem obornika  
       
wozekwidlowy opryskiwacz siewnik  
       
pilarkatarcz
 
ladowarktelesk
 
drabiny
 
 


Broszury


 

 
Praca rolnika, dobre praktyki

Praca rolnika, dobre praktyki. Broszura, format B5.

W ciągu jednego dnia rolnik wykonuje kilka lub kilkanaście różnorodnych czynności: obsługuje i naprawia maszyny, uprawia rolę, obsługuje zwierzęta. Często zdarza się, że prace te robi w pośpiechu, długo, bez odpoczynku. Dlatego wypadki rolnictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Publikacja ta jest źródłem dobrych rad, które pomogą rolnikom w zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy. Broszura podzielona jest na dwanaście rozdziałów. Każdy z nich zawiera po kilka lub kilkanaście opisów wzbogaconych zdjęciami. Krótkie opisy są praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w codziennych czynnościach gospodarskich. Jest też rozdział poświęcony dzieciom, które są na wsi szczególnie narażone na ryzyko wypadku.

 

 

 
   
Chemia dla rolników

 Tomasz W. Grausz, Chemia dla rolników, broszura A5, 32 ss., wydanie 2015.

W 2013 r. znacząco zmieniły się przepisy regulujące zagadnienia dotyczące środków ochrony roślin. Różnice dotyczą m.in. nazewnictwa i oznaczania opakowań oraz informacji, które znajdują się na etykietach tych środków. Nowe wydanie broszury zostało zaktualizowane pod kątem obowiązujących przepisów i zmienione tak, aby zawierało najważniejsze informacje z punktu widzenia rolników, którzy powszechnie stykają się ze środkami ochrony upraw i pozostają ich głównymi użytkownikami.

 

 

     
   
   
Bezpiecznie na wsi

Bezpiecznie na wsi

Broszurę pod takim właśnie tytułem zaadresowaną do młodzieży Państwowa Inspekcja Pracy wydała ponad dwa lata temu. oto nowa, poprawiona wersja. Krótkie rozdziały dotyczą: niebezpiecznych miejsc na podwórzu, zagrożeń chemicznych, maszyn i narzędzi, obchodzenia się ze zwierzętami, z prądem oraz z otwartym ogniem, właściwego zachowania na drodze. Jest też poradnik rowerzysty, ABC pierwszej pomocy oraz wskazówki na wypadek pożaru i powodzi. Ważne uzupełnienie stanowi wykaz prac, jakich nie wolno wykonywać dzieciom i młodzieży. Można mieć nadzieję, że teraz w jeszcze atrakcyjniejszej formie broszura będzie dobrze spełniała swoje zadania.

 

 

 
   
   
Przygoda na wsi – zobacz co ci zagraża!

Przygoda na wsi - zobacz co ci zagraża!

Kolorowy komiks dla dzieci ze szkół podstawowych uczący bezpiecznego zachowania na wsi. Na wieś przyjeżdża grupa dzieci na wakacje. Już pierwszego dnia jedna z dziewczynek ulega wypadkowi. Z pobliskiego domu przybiega gospodarz z synem. Aby uchronić dzieci przed dalszymi doświadczeniami, postanawia pomóc im w poznaniu warunków panujących na wsi. Jego syn oprowadza swoich rówieśników po gospodarstwie taty.

 

 

 

 

Ulotki


 

 

chron-dziecko-w-gospodarstwie-rolnymChroń dziecko w gospodarstwie rolnym.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.


 

 
   

Dźwigaj bezpiecznie. Informacje dla rolników.Dźwigaj bezpiecznie. Informacje dla rolników.

Ulotka przedstawia najważniejsze zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów w gospodarstwie rolnym.
 

 
   

Rolnik - zawód niebezpiecznyRolnik - zawód niebezpieczny

Zagrożenia życia i zdrowia w rolnictwie: tragiczna statystyka wypadków, choroby zawodowe; przyczyny wypadków i obszary zagrożeń: upadki osób, spadające przedmioty, transport rolniczy, maszyny, ostre narzędzia, zwierzęta; bezpieczeństwo dzieci, kobiet i osób starszych; szkice ilustrujące poprawne rozwiązania, na fotografiach: przykłady złych i dobrych praktyk.


 

 
   

Sianokiszonki - metody bezpiecznej pracySianokiszonki - metody bezpiecznej pracy

Autor ulotki, Jakub Chojnicki w przystępny sposób omawia zasady koszenia runi i jej przetrząsania oraz problemy zbioru zielonek i załadunku na przyczepy. Wyjaśnia jak bezpiecznie użytkować przyczepy skrzyniowe. Zajmuje się także produkcją sianokiszonki w balotach.

 
   

Bezpieczna obsługa zwierząt Bezpieczna obsługa zwierząt

Dobra i bezpieczna obsługa zwierząt to podstawowa umiejętność niezbędna każdemu rolnikowi. Selekcja zwierząt polegająca na doborze osobników o łagodnym temperamencie nie jest wystarczającym zabiegiem profilaktycznym, aby uniknąć wypadków. Autor radzi jak postępować ze zwierzętami.

 

 
   

Bezpiecznie ciągnikiemBezpiecznie ciągnikiem

Podstawowe zasady obsługi i poruszania się po drogach publicznych i w terenie pojazdami rolniczymi i ciągnikiem: co należy koniecznie sprawdzić przed wyruszeniem, zjeżdżanie z góry, parkowanie na wzniesieniu, wjeżdżanie pod górę, jazda z wysokim ładunkiem; czego nie wolno, niebezpieczne sytuacje.  Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy z pojazdami rolniczymi i ciągnikiem.

 

 
   


azbestUwaga azbest! Ważne informacje dla rolników

Ulotka przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z usuwaniem pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych, zasady bezpiecznej pracy z azbestem oraz minimalizowania szkodliwości odpadów azbestowych.

 
   

 

Listy kontrolne


 

 

listakontrolnaBezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym - Lista Kontrolna

  

 
   

lista kontrolnaBezpieczeństwo dzieci na wsi. Lista Kontrolna

Każdego roku na wsi zdarzają się wypadki – śmiertelne lub powodujące okaleczenia albo kalectwo. Często ofiarami tych wypadków padają dzieci. Lista Kontrolna ma na celu uświadomienie rolnikom zagrożeń, jakie czyhają na dzieci, jak również wskazuje proste sposoby uniknięcia nieszczęścia.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf  

Część 1     c2

 

 

 

Afisze


 

 

Afisz. Dźwigaj bezpiecznieDźwigaj bezpiecznie. Informacje dla rolników

Afisz przedstawia najważniejsze zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów w gospodarstwie rolnym.