• RSS
 • Wersja tekstowa

Zeszyty inspektora pracy

 

Ze43szyty inspektora pracy (zeszyt 43) - Ochrona przed rażeniami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych

Wskazówki praktyczne dla inspektorów pracy przeprowadzających kontrole u odbiorców energii elektrycznej

Poradnik jest adresowany do inspektorów pracy wykonujących kontrole u odbiorców energii elektrycznej, którzy eksploatują odcinki sieci rozdzielczej oraz instalacje niskich napięć w obiektach budowlanych takich jak: sklepy wielkopowierzchniowe, szkoły, szpitale oraz zakłady przemysłowe. W opracowaniu zawarto również podstawowe informacje dotyczące metodyki kontroli w podmiotach zajmujących się ruchem i eksploatacją sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucji energii elektrycznej. W poradniku przedstawiono także przykłady typowych stanów faktycznych dotyczących nieprawidłowości w sferze eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz zasad organizacji pracy, dla których opracowano przykładowe decyzje.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf


44Zeszyty inspektora pracy (zeszyt 44) - Bezpieczeństwo i higiena pracy w polach elektromagnetycznych
 

Informacje dla przeprowadzających kontrole w zakładach pracy stosujących źródła pól elektromagnetycznych

W świetle aktualnych wyników badań naukowych bezsporne wydaje się rozsądne korzystanie z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Zródła pola należy zawsze traktować jako potencjalnie szkodliwe i minimalizować ryzyko zmian zdrowotnych poprzez odpowiednie ich używanie.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

 

 

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098
 • banner186222