Ви знаходитесь на сайті Державної інспекції праці

Ваш роботодавець порушив положення трудового законодавства? Як працівник, Ви маєте право відстоювати свої права в суді по трудовим справам. Ви також можете подати скаргу до Державної Інспекції Праці.

Про що може бути скарга?

Предметом скарги працівника, зокрема, може бути порушення положень законодавства про працю, у тому безпеки та охорони праці aбо легальності працевлаштування, які безпосередньо стосуються скаржника.

У якій формі я можу подати скаргу та яку інформацію необхідно у ній вказати?

Скарги та заяви можуть бути складені у вигляді:

 • письмової заяви зафіксованої в паперовому виді,
 • письмової заяви оформленої в електронному виді,
 • усно до протоколу.

Скарга працівника, скерована до Державної Інспекції Праці повинна містити:

 1. ім′я та прізвище або назву заявника,
 2. адресу заявника,
 3. вказати предмет скарги чи запиту, де зазначатиметься назва та адреса суб′єкта, якого  стосується скарга,
 1. власноручний підпис, якщо була подана в паперовій формі (**),
 2. кваліфікований електронний підпис, довірений підпис або особистий підпис, якщо була складена засобами електронного зв′язку (**),
 3. у випадку скарг поданих в електронному виді повинна вказувати адресу електронного зв′язку, якщо інформація про це однозначно не виникає з внесеної скарги.

Скарги працівників, подані електронною поштою або іншими засобами електронного зв′язку, повинні містити файл із змістом скарги, підписаний кваліфікованим,  довіреним або особистим електронним підписом.

(**) 1. Кваліфікований електронний підпис- розширений електронний підпис у значенні частини 12 статті 3 Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних операцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, перевірений за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису;

 1. Довірений підпис- електронний підпис, справжність та цілісність якого забезпечується за допомогою електронної печатки міністра, відповідального за комп′ютеризацію,
  у розумінні Постанови Міністра Цифровізації від 29 червня 2020 року про довірений профіль та електронний підпис;

Детальна інформація:

Довірений підпис: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-podpisac-dokument-profilem-zaufanym

Довірений профіль: : https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

 1. Особистий підпис- вдосконалений електронний підпис у розумінні ст. 3 пункту 11 Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних операцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, завіряється сертифікатом особистого підпису;

Детальна інформація: https://www.gov.pl/web/e-dowod

 1. Власноручний підпис- звичайна письмова форма підпису відповідно до ст. 78 Цивільного кодексу

Повідомляємо, що:

 • скан листа з власноручним підписом не відповідає формальним вимогам,
 • анонімні скарги не розглядаються Державною Інспекцією Праці

 

Скарги на діяльність органів чи працівників Державної Інспекції Праці та заяви, у тому запити про консультації та інші заяви, що стосуються, зокрема, питань, пов′язаних із вдосконаленням організації, зміцненням законності, удосконаленням роботи та запобіганням зловживанням, що надходять до Державної Інспекції Праці, повинні включати як мінімум:

 1. ім′я та прізвище або назву заявника,
 2. адресу заявника,
 3. вказати предмет скарги чи запиту.

Крім того, у зверненні, зокрема, щодо питань удосконалення організації, зміцнення законності, упорядкування роботи та запобігання зловживання, в описі предмета звернення слід зазначити назву та адресу суб′єкта, якого воно стосується.

Скарги на діяльність органів чи працівників Державної Інспекції Праці та звернення, надіслані електронною поштою чи іншими засобами електронного зв′язку, не мусять бути підписані електронним підписом.

У разі скарги працівника та інших скарг, поданих від імені іншої особи, необхідно додати письмову згоду особи, від імені якої подається скарга.

Куди я можу подати скаргу?

Скаргу на діяльність роботодавця належить керувати згідно з властивістю до Районного Інспекторату Праці або відділу Районного Інспекторату Праці по місце знаходженню роботодавця.

Wybierz właściwy Inspektorat - Виберіть відповідний інспекторат

Чи дізнається роботодавець, хто подав скаргу?

Ні, дані особи, яка складає скаргу підлягають охороні і не уявнюються під час проведення контрольних дій, якщо скаржник не дає на це своєї письмової згоди.

 В якому терміні проводиться контроль?

Скарги працівників розглядаються без зволікання, але не пізніше ніж в терміні одного місяця від дня отримання нами скарги.

Чи я отримаю інформацію про те, що встановлено в зв'язку із моєю скаргою?

Так, після проведення перевірки, інспектор праці письмово повідомить зацікавлену особу про спосіб розгляду скарги працівника і передасть інформацію в паперовому або електронному вигляді.

пошук

logo ukr

Menu