Ви знаходитесь на сайті Державної інспекції праці

Як делегувати водія до Польщі

Інформація про делегування водія іноземними мовами:

Що таке делегування водіїв автомобільного транспорту

Спеціальні положення про делегування водіїв, що містяться в Законі від 28 липня 2023 року про делегування водіїв  автомобільного транспорт

у, застосовуються до автоперевізників, зареєстрованих в державі-члені або третій країні, які тимчасово делегують водіїв на територію Республіки Польща у зв'язку з договором про надання транспортних послуг. В принципі, ці правила поширюються на водіїв, які є працівниками іноземних компаній. 

Важливо! Визначення поняття працівника застосовується згідно законодавства держави-члена ЄС, на територію якої делегується працівник.
Зауважте, що: Закон накладає на автоперевізників і водіїв з так званих третіх країн певні зобов'язання, пов'язані з послугами автотранспорту, що надаються на території Республіки Польща (це стосується, зокрема, зголошення делегування, оснащення водія документом, що підтверджує делегування, і вимогою пред'явити вищевказаний документ під час перевірки на дорозі) не тільки тоді, коли сторони поєднують трудовий договір, а й договір, який є альтернативний трудовому договору, а також будь-якого іншого договору, на підставі якого делегований на територію Республіки Польща водій з третьої країни здійснює послуги автомобільного транспорту для цього перевізника.

Яким критеріям повинен відповідати автоперевізник, що делегує водія до Польщі:

Автоперевізник, що делегує водія на територію Польщі – це автоперевізник, місце знаходження якого знаходиться в іншій країні-члені, який тимчасово направляє свого працівника водія працювати на територію Польщі у зв'язку з реалізацією цим автоперевізником послуги, яка стосується автомобільного транспорту;

Автоперевізник із третьої країни, що делегує водія на територію Польщі - це автоперевізник, місце знаходження якого знаходиться у третій країні, який у зв'язку з наданням послуги, що стосується автомобільного транспорту тимчасово делегує водія на територію Польщі.

Ким є делегований до Польщі водій

Закон про делегування водіїв автомобільного транспорту встановлює наступні визначення:

Країна-член – це держава, яка є членом Європейського Союзу, членом Європейської угоди про вільну торгівлю (ЄАВТ), учасником Угоди про Європейський економічний простір (тобто Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн), а також країна, яка уклала угоду  з Європейським Союзом і прийняла зобов'язання імплементувати положення Директиви 2020/1057 у свій національний правовий порядок;

Третя країна - країна, яка не є державою-членом та не є Швейцарською Конфедерацією.

Делегований до Польщі водій - є водієм, який працює на основі трудових відносин в іншій країні-члені, який тимчасово делегований до Польщі автоперевізником з ціллю здійснення наступних транспортних операцій:

 • Каботажне перевезення;
 • міжнародні перевезення, крім двосторонніх перевезень (перевезення типу cross-trade).

До делегованих до Польщі водіїв, які працюють в інших країнах-членах і здійснюють вище вказані види перевезень застосовуються положення Закону про делегування водіїв автомобільного транспорту.

Делегованим до Польщі водієм, не є водій, який:

 • здійснює транзит;
 • здійснює двостороннє перевезення вантажів або двостороннє перевезення осіб;
 • під час двостороннього перевезення вантажів, додатково здійснює одну дію, яка полягає на завантаженню або розвантаженню вантажів на території Республіки Польща, іншої країни-члена або третьої країни, через яку він проїжджає, за умови, що завантаження та розвантаження вантажу не здійснюється на території однієї і тієї ж держави-члена;
 • після того, як з території держави-члена, де знаходиться місце знаходження автоперевізника почалося двостороннє перевезення товарів, під час якого не здійснювалося додаткове завантаження або розвантаження вантажів, потім здійснюється двостороннє перевезення вантажів до держави-члена місця знаходження автоперевізника, під час якої він здійснює дві додаткові операції з завантаження або розвантаження вантажів на території Республіки Польща, іншої держави-члена або третьої країни, через яку він проїжджає, за умови, що додаткові вантажно-розвантажувальні роботи не здійснюються на території однієї і тієї ж держави-члена;
 • під час двостороннього перевезення пасажирів додатково одноразово забирає або висаджує пасажирів на території Республіки Польща, іншої держави-члена або третьої країни, через яку він проїжджає, за умови, що перевезення пасажирів не здійснюється між двома місцями, розташованими на території однієї і тієї ж держави-члена; те ж саме стосується і зворотного шляху;
 • здійснює перевезення вантажів автомобільним транспортом на початковому або кінцевому відрізку комбінованого транспорту, якщо цей відрізок складається з двохстороннього перевезення вантажів.
Важливо! Винятки, зазначені в пунктах 3 - 5, застосовуються тільки до водіїв транспортних засобів, оснащених розумними тахографами.

Водії, які виконують вищевказані транспортні операції, не вважаються працівниками в значенні Закону про делегування працівників в межах надання послуг.

Водій, делегований до Польщі з третьої країни є водієм, якого тимчасово делеговано на територію Польщі автоперевізником з третьої країни, у зв'язку з виконанням цим перевізником послуг автомобільного транспорту, якщо він здійснює наступні транспортні операції:

 • операції з каботажу,
 • міжнародні перевезення, крім двосторонніх перевезень (перевезення типу cross-trade).
 • двостороннє перевезення вантажів або двостороннє перевезення пасажирів.

Положення Закону про делегування водіїв автомобільного транспорту застосовуються до водіїв, яких делеговано на територію Польщі з третьої країни, які здійснюють каботаж, інші, ніж двосторонні, міжнародні перевезення (перевезення типу cross-trade), двостороннє перевезення вантажів або двостороннє перевезення пасажирів.

Водій з третьої країни, який здійснює транзит, не є водієм, делегованим на територію Польщі, ані делегованим працівником у значенні Закону від 10 червня 2016 року про делегування працівників у межах надання послуг.

Положення Закону про делегування водіїв автомобільного транспорту не застосовуються до водіїв, делегованих на територію Польщі:

 • працювати у філії або підприємстві, що входить до групи підприємств, до яких належить роботодавець, який делегує водія на територію Польщі,
 • агентством тимчасової зайнятості або агентством найму персоналу, який керує водія до роботодавця користувача,
 • з території Швейцарської Конфедерації до часу прийняття зобов'язання імплементувати положення Директиви 2020/1057 у внутрішній правовий порядок в рамах угоди з Європейським Союзом.
Важливо! До вище вказаних водіїв застосовуються положення Закону від 10 червня 2016 року про делегування працівників у межах надання послуг.

Обов'язки автоперевізника, який делегує водія на територію Польщі

Автоперевізник, який делегує водія на територію Польщі, зобов'язаний забезпечити делегованому водієві не менш сприятливі умови праці, ніж ті, що діють в Польщі, щонайменше в мінімальній мірі, що випливають з Трудового кодексу та інших нормативних актів, що регулюють права та обов'язки роботодавців і працівників, які включають:

 • норми тривалості часу праці та щоденних і щотижневих періодів відпочинку;
 • розмір щорічної відпустки;
 • винагороду за працю;
 • безпеку і гігієну праці;
 • захист вагітних працівниць і працівниць, які перебувають у декретній відпустці;
 • працевлаштування неповнолітніх;
 • виконання праці або іншої прибуткової діяльності дитиною;
 • принцип рівного ставлення та заборони дискримінації при працевлаштуванні;
 • виплати для покриття витрат, пов'язаних із службовим відрядженням з місця роботи, яке знаходиться на території Польщі, куди було відделеговано працівника до іншого місця праці, що знаходиться на території Польщі або за її межами. .
Важливо! Водій, якого делеговано на тимчасову роботу в Польщі, має право протягом періоду делегування до Польщі отримувати винагороду за роботу на таких самих умовах (беручи до уваги всі компоненти винагородження), що і водій, працевлаштований польським роботодавцем на загальноприйнятих правилах. Це також стосується і надбавок за працю в понаднормовий час.

При порівнянні винагороди, виплачуваної делегованому водієві роботодавцем, та винагороди за роботу, належного згідно польського законодавства, порівнюється повна сума винагородження брутто, а не окремі компоненти оплати праці. До винагородження за працю враховується  додаток за делегування в частині, яка не становить фактично понесених у зв'язку з делегуванням витрат, таких як витрати на проїзд, харчування та проживання. У випадку, якщо законодавством, що застосовується до трудових відносин делегованого працівника, не встановлено частини надбавки, яка є відшкодуванням фактично понесених у зв'язку з делегуванням витрат, то вся надбавка вважається відшкодуванням цих витрат.

У Польщі немає універсальних, застосованих по всій країні, або для певної професії колективних договорів. Колективні договори укладаються на рівні закладу праці (у даного роботодавця) і на вторинному рівні (у декількох роботодавців одночасно) і є обов'язковими для сторін договору. Польська система колективних договорів не передбачає загальних договорів, які будуть по закону обов'язковими для всіх роботодавців. Якщо в конкретному секторі укладено міжкорпоративний колективний договір, то він є обов'язковим лише для підприємств, які беруть у ньому участь. Від роботодавців, які не охоплені цим договором не можна вимагати, аби вони надавали працівникам такі самі умови працевлаштування,  які надано працівникам, працевлаштованим на аналогічному підприємстві, на якому застосовується такий договір.

Важливо! Автоперевізник із третьої країни, що делегує водія до Польщі, повинен надати такому водієві вище зазначені умови працевлаштування, з умовою, що винагорода іноземця, делегованого до Польщі, є:

• вищою, ніж дохід, що дає право на грошові виплати з соціальної допомоги, визначені щодо іноземця та кожного члена      його сім'ї, які є на його утриманні;
• не нижчою, ніж заробітна плата працівників, які виконують на території Республіки Польща роботу такого самого виду,      або працюють на такій самій посаді і в тому самому вимірі часу праці;
• не нижчою, ніж 70% середньостатичної місячної заробітної плати (в брутто) у воєводстві, в якому приймаючий суб’єкт        має свій зареєстрований офіс, оголошений Презесом Центрального Статистичного Управління, в році, що передує подачі заяви на дозвіл.

З метою розрахунку періодів делегування, делегування вважається закінченим, коли водій , який виконує міжнародні перевезення вантажів або пасажирів автомобільним транспортом виїжджає з території Польщі. Періоди делегування водія, що займається міжнародними автомобільними перевезеннями або водія, який його замінює, не додаються.

Формальні обов’язки

Крім забезпечення належних умов праці, автоперевізник, який делегує водія до Польщі, повинен:

 • Скласти зголошення про делегування водія найпізніше в момент, коли розпочинається делегування на інтернет-сторінці Європейської Комісії postingdeclaration.eu (стосується водіїв, делегованих з країн-членів, які виконують такі транспортні операції, як: каботаж або інші, ніж двосторонні міжнародні перевезення (операції типу cross-trade).
Важливо! Автоперевізник з країни - члена, який делегує водія до Польщі, повинен постійно оновлювати зголошення в публічному інтерфейсі, підключеному до системи ІМІ.
Прочитай інформацію про делегування водіїв на сайті Європейської Комісії у вигляді запитань і відповідей – Posting rules (europa.eu)
 • кожного разу складати до Державної Інспекції Праці зголошення делегування до Польщі водія з третьої країни найпізніше в момент, коли розпочинається делегування за допомогою електронної форми (стосується водіїв, яких делеговано з третьої країни, який виконує транспортні операції такі, як: каботаж, інші, ніж двосторонні міжнародні перевезення (операції типу cross-trade), двосторонні перевезення вантажів та пасажирів.)
Автоперевізники з третіх країн можуть користуватись електронною послугою „Зголосити делегування водія з третьої країни на територію Польщі”, доступній на сайті biznes.gov.pl в наступний спосіб:

1. Зареєструвати Профіль Підприємства за допомогою адреси електронної скриньки. Профіль надає можливість виконувати дії в електронний спосіб тільки на сайті Biznes.gov.pl.
https://logowanie.biznes.gov.pl/ 

2. Закупити електронний підпис у одного із сертифікованих постачальників на території Польщі. Їхній список можна знайти на сайті Державного Центру Сертифікації. До найпопулярніших електронних підписів, використовуваних на сторінці biznes.gov.pl належать:
-Sigilium Sign,
- Szafir 2.0,
- proCertum SmartSign
- PEM-HEART 3.9
- SecureDoc 2 firmy EuroCert

Частина сертифікованих постачальників послуги електронного підпису у Польщі надає можливість користуватись спеціальною стежкою підтвердження особи та видання і передачу електронного підпису для осіб, які знаходяться поза територією Польщі у віддалений спосіб. Більше інформації на тему видання електронного підпису для особи, яка не є з Польщі, і знаходиться поза територією Польщі можна знайти на окремих сайтах сертифікованих постачальників.

3. Ввійти на профіль підприємця на сайті Biznes.gov.pl за допомогою електронної скриньки.

4. Активувати послугу „Зголоси делегування водія з третьої країни на територію Польщі”.

5. Підписати форму раніше купленим від польського сертифікованого постачальника електронним підписом згідно з інструкцією.
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075#5

6. Вислати підписану форму до Головного Інспекторату Праці.

7. Якщо отримати електронний підпис неможливо, ви можете виконати обов'язок зголошення делегування через довірену особу, яка диспонує електронним підписом.
Більше про довіреність читай на сайті:
Jak ustanowić pełnomocnika i jakie pełnomocnik ma uprawnienia | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy
 • скласти заяву про делегування працівника в межах надання послуг (стосується водія, делегованого до виконання праці у філії або підприємстві, що належать до групи підприємств, до якої належить роботодавець, який делегує водія на територію Польщі, або у випадку делегування водія підприємством, який є агентством з тимчасової зайнятості, або агентством з найму персоналу, яке керує водія до роботодавця користувача, а також у випадку, якщо делегування здійснюється з території Швейцарської Конфедерації до часу прийняття зобов'язання імплементувати положення Директиви 2020/1057 у внутрішній правовий порядок в рамах угоди з Європейським Союзом).

Обов'язки автоперевізника з місце знаходженням в країні -члені, який делегує водія до Польщі та обов'язки водія, делегованого до Польщі

Автоперевізник з місце знаходженням у державі - члені, який делегує водія на територію Польщі, повинен подбати про те, щоб водій під час делегування мав в паперовому або електронному вигляді наступні документи:

 • копію зголошення делегування водія;
 • докази, що підтверджують виконання автомобільних транспортних операцій на території Республіки Польща, зокрема у вигляді товарно-транспортних накладних, документи, зазначених у пункті 1 статті 8 част. 3 Розпорядження WE номер 1072/2009, відповідного дозволу, виписки з дозволу разом із відповідним графіком подорожі, формою подорожі, відповідне рішення, копія договору на реалізацію послуги транспортування, про які йдеться у статті 87 част. 1 пункт 2 літери a-d і g Закону про дорожній транспорт від 6 вересня 2001 року - якщо це необхідно;
 • записи тахографів, що містять, зокрема, символи держав-членів, на території яких перебував водій під час виконання міжнародних транспортних операцій або каботажних операцій, відповідно до вимог стосовно реєстрації та ведення документації відповідно до Розпорядження (WE) номер 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про гармонізацію певного соціального законодавства, що стосується автомобільного транспорту, яке внесло зміни до Розпорядження Ради (EWG) номер 3821/85 та (WE) номер 2135/98, який також відхиляє Розпорядження Ради (EWG) номер 3820/85 (сигнатура UE L 102 від 4.2006, ст. 1, зі змінами);
Важливо! Автоперевізник, який делегує водія до Польщі, на вимогу органу зобов'язаний надіслати за допомогою публічного інтерфейсу, підключеного до системи ІМІ після закінчення строку делегування, копію зазначених вище документів та документів, що стосуються винагороди водія, належного під час його делегування, трудового договору або документа, який є аналогом такого договору, облік робочого часу водія та підтвердження виплати винагороди, у терміні 8 тижнів з дня складення вимоги.

Делегований до Польщі водій, зобов'язаний мати в транспортному засобі і надавати під час дорожньої перевірки, на прохання осіб, уповноважених до проведення перевірки, вище зазначені документи в паперовому або електронному вигляді.
Важливо! Забороняється оснащувати водія підробленою або сфальсифікованою копією зголошення делегування водія.

Обов'язки автоперевізника з третьої країни, який делегує з третьої країни до Польщі водія, та обов'язки водія, делегованого до Польщі з третьої країни

Автоперевізник з місце знаходженням у третій країні, що делегує водія на територію Польщі з цієї країни зобов’язаний:

 • кожного разу, до початку перевезення надавати водію підтвердження про делегування водія на територію Польщі з третьої країни. Підтвердження споряджується на комп'ютері або машинно. Підтвердження підписується автоперевізником з третьої країни, який делегує водія на територію Польщі, і водієм, якого відделеговано на територію Польщі з третьої країни.

Підтвердження делегування повинно містити наступну інформацію:

 • назву автоперевізника з третьої країни, що делегує водія на територію Республіки Польща, його адресу та місце реєстрації офісу або адресу проживання та номер відповідного дозволу, необхідного для міжнародних автомобільних перевезень, або форму перевезення, на підставі якої здійснюється перевезення, яке пов’язане з делегуванням водія, номер телефону та службова адреса електронної пошти;
 • ПІБ, адреса та номер водійського посвідчення водія;
 • дату початку дії трудового договору водія або документа - аналога такому договору, або іншого договору, на підставі якого водій, делегований з третьої країни на територію Республіки Польща, здійснює рейси для цього перевізника, а також потрібно вказати законодавство, яке застосовується до цього договору;
 • реєстраційний номер транспортного засобу, яким здійснюється перевезення;
 • інформацію, чи послуги являють собою перевезення вантажів, перевезення пасажирів, міжнародні перевезення або каботаж.
Важливо! Забороняється оснащувати водія підробленим або фальсифікованим підтвердженням делегування.

Автоперевізник із третьої країни, який делегує водія до Польщі з території третьої країни, повинен забезпечити, щоб водій мав у своєму розпорядженні під час відправлення:

 • підтвердження делегування водія на територію Республіки Польща з третьої країни, у паперовій формі;
 • докази здійснення дорожньо-транспортних операцій, зокрема у вигляді товарно-транспортних накладних, відповідного дозволу, необхідного для міжнародних автомобільних перевезень, або форми подорожі, на підставі якої здійснюється перевезення;
 • записи тахографу, що вимагаються відповідно до Європейської угоди про роботу екіпажів транспортних засобів, що займаються міжнародними автомобільними перевезеннями (AETR), укладеної в Женеві 1 липня 1970 року (Журнал законів 2014 п. 409), далі - «Угода AETR».
Важливо! Водій, якого делеговано до Польщі з третьої країни, зобов'язаний мати в транспортному засобі та надавати зазначені вище документи під час дорожньої перевірки на прохання осіб, уповноважених до проведення перевірки.

Після закінчення строку делегування, автоперевізник із третьої країни, який делегує водія до Польщі з третьої країни, зобов'язаний переслати негайно, не пізніше, ніж через 8 тижнів з дня отримання запиту від Державної Інспекції Праці:

 • копії зазначених вище документів;
 • документи стосовно винагороди водія (стосується періоду делегування);
 • трудовий договір або документ, аналогічний такому договору або договір іншого типу, на підставі якого водій, якого делеговано на територію Республіки Польща з третьої країни, здійснює поїздки для цього перевізника;
 • облік робочого часу водія;
 • підтвердження виплати заробітної плати.

Важливо! У випадку, якщо на підставі міжнародного договору, автоперевізник з третьої країни, що делегує водія до Польщі з третьої країни, подає зголошення про делегування з використанням публічного інтерфейсу, підключеного до системи ІМІ, на веб-сайті: www.postingdeclaration.eu, автоперевізник повинен виконати наступні зобов'язання:

 • забезпечити, аби під час перевезення водій мав:
 • копію зголошення делегування;
 • докази здійснення дорожньо-транспортних операцій, зокрема у вигляді товарно-транспортних накладних, відповідного дозволу, необхідного для міжнародних автомобільних перевезень, або форми поїздки, на підставі якої здійснюється перевезення;
 • записи тахографів, що вимагаються відповідно до Європейської угоди про роботу екіпажів транспортних засобів, що займаються міжнародними автомобільними перевезеннями (AETR), укладеної в Женеві 1 липня 1970 року (Журнал законів 2014 п. 409), далі - «Угода AETR».
 • Постійно актуалізовувати зголошення в публічному інтерфейсі, підключеному до ІМІ.

Автоперевізник зобов'язаний, використовуючи публічний інтерфейс, підключений до системи ІМІ, відправити без затримки, не пізніше, ніж через 8 тижнів з дня отримання запиту від Державної Інспекції Праці, після закінчення періоду делегування:

 • копії зазначених вище документів;
 • документацію про винагороду водія (стосується періоду делегування);
 • трудовий договір або документ, аналогічний такому договору або договір іншого типу, на підставі якого водій, якого делеговано на територію Республіки Польща з третьої країни, здійснює поїздки для цього перевізника;
 • облік робочого часу водія;
 • підтвердження виплати заробітної плати.

Проте на такого автоперевізника не поширюється зобов'язання кожного разу перед перевезенням надавати водієві підтвердження про делегування водія на територію Республіки Польща з третьої країни.

Де отримати додаткову інформацію

Основним джерелом інформації про права та обов'язки під час делегування водіїв є Закон про делегування водіїв автомобільного транспорту та контактний пункт biznes.gov.pl

Державна Інспекція Праці та Інспекція Дорожнього Транспорту несуть відповідальність за надання інформації про внутрішнє законодавство та практику, яка застосовується до делегування водіїв на територію Польщі - кожна в рамках своїх завдань та компетенції.

Особою, призначеною в Державній Інспекції Праці для надання інформації про делегування водіїв автомобільного транспорту на територію Республіки Польща, є:

Dariusz Górski
Департамент Легальності Працевлаштування
Головний Інспекторат Праці
Ul. Barska 28/30
02-315 Варшава
· тел. + 48 22 111 35 28
· факс. + 48 22 391 82 14
· адреса електронної пошти: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Особою, призначеною в Інспекції Дорожнього Транспорту для надання інформації про делегування водіїв автомобільного транспорту на територію Республіки Польща, є:

Mariusz Kurczyński
Офіс Інспекційного Нагляду
Головний Інспекторат Дорожнього Транспорту
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Варшава              
· тел.: + 48 22 220 48 39
· факс: + 48 22 220 48 99                        
· адреса електронної пошти: bni.sekretariat@gitd.gov.pl

Правова основа

 • Закон від 28 липня 2023 року про делегування працівників в межах надання послуг;
 • Закон від 10 червня 2016 року про делегування працівників в межах надання послуг;
 • Закон від 12 грудня 2013 року про іноземців;
 • Закон від 26 червня 1974 р. - Трудовий кодекс (Журнал законів 2023 р., п. 1465);
 • Директива Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2020 року (UE) 2020/1057, яка встановлює конкретні правила щодо Директиви 96/71/WE та Директиви 2014/67/UE щодо делегування водіїв у секторі автомобільного транспорту та внесення змін до Директиви 2006/22/UE щодо вимог у її застосуванні та Розпорядження (UE) N 1024/2012;
 • Директива 96/71/WE Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1996 року про делегування працівників у межах надання послуг;
 • Директива 2014/67/WE Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про забезпечення виконання Директиви 96/71/WE про делегування працівників у межах надання послуг та внесення змін до Розпорядження (UE) номер 1024/2012 про адміністративну співпрацю через інформаційну систему внутрішнього ринку ("Розпорядження в справі ІМІ")
 • Розпорядження (UE) номер 165/2014 Європейського Парламенту та Ради від 4 лютого 2014 року про тахографи на автомобільному транспорті, яке ліквідує Розпорядження Ради (EWG) номер 3821/85 про використовуване реєструюче обладнання в автомобільному транспорті та яке вносить зміни до Розпорядження (WE) N 561/2006 Європейського Парламенту та Ради про гармонізацію соціального законодавства, що стосується автомобільного транспорту (Журнал законів UE L 60 від 2.2014, ст. 1 і Журнал законів UE L 249 від 31.7.2020, ст. 1), далі - "Розпорядження (UE) номер 165/2014".

Читай більше про робочий час водія: Як визначати й розраховувати робочий час водія — Державна Інспекція Праці (pip.gov.pl)

Документи

зразок форми підтвердження делегування водія на територію Республіки Польща з третьої країни, який є додатком до Розпорядження Міністра Інфраструктури від 7 серпня 2023 року - Журнал законів 2023, п. 1638

 

пошук

logo ukr

Menu