Ви знаходитесь на сайті Державної інспекції праці

Для того, щоб говорити про доручення іноземцю праці в легальний спосіб, необхідно виконати ряд умов. Перед усім, від громадянина країни, яка не є членом Європейського Союзу, Європейської економічної зони або Швейцарії (тобто так званої третьої країни), вимагається документ, який дозволяє легально перебувати на території Польщі і який би не виключав можливості виконувати працю, а також та дозвіл на роботу.

Загальні правила легального працевлаштування іноземця у Польщі

Іноземець з третьої країни вважається легально працевлаштованим, якщо, якщо виконуються наступні умови:

 • роботодавець отримає дозвіл на роботу для даного іноземця (або, дозвіл на сезонну роботу), інша можливість - отримання дозволу на тимчасове перебування та працю самим іноземцем (так званий єдиний дозвіл);
 • іноземець легально перебуває на території Польщі, тобто має відповідний документ, що дозволяє йому перебувати в Польщі (наприклад, візу або карту перебування);
 • підстава перебування іноземця на території Польщі дозволяє йому виконувати роботу (наприклад, це не може бути віза, видана з метою туризму або інший документ, який не дає можливості працювати);
 • виконання роботи іноземцем не може відбуватися на інших умовах або на іншій посаді, ніж вказується в дозволі на працю або дозволі на тимчасове перебування і працю (у разі отримання дозволу на працю, винятком є робота іншого характеру або на іншій посаді доручена іноземцю на строк, що не перевищує 30 днів у календарному році - за умови повідомлення про це воєводи, який видав дозвіл на роботу протягом 7 днів, в письмовій формі).
 • Всі вище вказані умови повинні виконуватись одночасно.

 

Важливо!
У деяких випадках іноземець звільняється від обов'язку мати дозвіл на роботу. Це стосується, наприклад, іноземців:
• яким надано в Польщі: статус біженця, додатковий захист, дозвіл на перебування з гуманітарних причин, дозвіл на толероване перебування, дозвіл на постійне проживання або дозвіл на довгострокове перебування резидента ЄС;
• які мають актуальну Карту поляка;
• які є чоловіком/дружиною громадянина Польщі - якщо вони мають дозвіл на тимчасове проживання, виданий у зв'язку з одруженням;
• які є студентами денної форми навчання у Польщі або випускниками денної форми навчання;
• які мають статус випускника польської понадгімназіальної школи, наприклад, ліцею, технікуму або поліцеальної школи.

Єдиний документ для легалізації перебування і праці в Польщі

Якщо іноземець має намір перебувати і працювати в Польщі більше 3-х місяців, він може подати заяву на тимчасове перебування і дозвіл на роботу (так званий єдиний дозвіл). Видача такого дозволу відбувається в рамках однієї адміністративної процедури і, на підставі єдиного документа, що дає право іноземцю як перебувати, так і працювати в Польщі. При цьому іноземцю не потрібно окремо отримувати документ перебування  (наприклад, візу), а роботодавцеві - дозволу на працю.

Документи перебування, що не виключають можливості працювати в Польщі

Діючі закони передбачають, що документи перебування, які не виключають можливості виконувати працю (разом з дозволом на працю, якщо він вимагається від іноземця) - це будь-яка віза, видана польськими органами влади (тип «С» - віза Шенген, короткострокова або віза типу «D»  - національна довгострокова віза), незалежно від того, з якою метою її видано та кожний дозвіл на тимчасове перебування, за винятком віз і дозволів, зазначених у законодавстві як такі, що виключають можливість працювати (перераховано нижче).

Важливо!
Іноземець не може легально працювати під час перебування в Польщі на підставі:
• Польської візи, мета видачі якої позначена символом:
>"01" – з метою туризму,
>"20" - з метою надання тимчасового захисту,
•  дозволу на тимчасове перебування, видане через обставини, що вимагають короткочасного перебування іноземця на території Республіки Польща (стаття 181 част. 1 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців).

Роботодавець зобов'язаний вимагати від іноземця пред'явити перед початком праці актуальний документ, що дає право перебувати в Польщі та зберігати копію цього документа: у разі працевлаштування на підставі трудового договору - в особовій справі працівника, на умовах і на період обов'язкового зберігання цих справ; у разі укладення цивільно-правового договору з іноземцем (наприклад, договір доручення або договір про виконання конкретної роботи) - на період виконування іноземцям праці.

Безвізовий режим

Підставою перебування іноземця, який виконує роботу на території Польщі, також може бути безвізовий режим. Іноземці, які є громадянами деяких країн, можуть скористатися безвізовим проїздом (тобто перетином кордонів без необхідності отримання візи або іншого документу на перебування) при в'їзді на територію країн Шенгенської зони, в тому числі Польщі. Ця можливість передбачена між іншими, для громадян України, Молдови та Грузії, але тільки тих, хто має біометричний паспорт, виданий відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Термін, протягом якого іноземець може перебувати на підставі безвізового режиму, становить 90 днів у кожному 180-денному періоді – сюди враховуються періоди перебування іноземця на території всіх країн Шенгенської угоди. Після закінчення цього часу іноземець, який хоче залишитися і працювати в Польщі, зобов'язаний мати відповідний документ перебування, наприклад, візу або дозвіл на тимчасове перебування.

Спрощена процедура працевлаштування громадян України, Білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії - на підставі заяви про доручення праці іноземцеві

Якщо іноземець є громадянином України, Білорусі, Молдови, Грузії або Вірменії, він може працювати без дозволу на роботу, але за умови, що:

 • роботодавець подав до повітового управління праці по місцю реєстрації підприємства (або, якщо це фізична особа – по місцю постійного проживання) письмову заяву про доручення роботи іноземцю, заява подається згідно офіційного зразку;
 • повітове управління праці - до початку роботи іноземця - внесло цю заяву до відповідного реєстру;
 • робота проводиться на умовах, викладених у заяві;
 • термін роботи, зазначений у поданій заяві про доручення праці іноземцю, становить не більше 24 місяців;
 • виконувана на підставі заяви робота, не є сезонною роботою.

Всі ці умови повинні бути виконані одночасно.

Доручати працю даному іноземцю можна без перерви на підставі наступних заяв, кожна з яких може бути внесена повітовим управлінням праці до реєстру терміном до 24 місяців.

 

Важливо!
Іноземець, який працює на підставі заяви, повинен легально перебувати в Польщі, наприклад, на візі або дозволі на тимчасове перебування – якщо цей документ дає право на виконання праці (доручення праці іноземцеві неможливе, зокрема, якщо він перебуває на підставі візи, виданої з метою туризму).

Спеціальні правила працевлаштування громадян України - на підставі повідомлення на сайті: praca.gov.pl

Громадяни України, які в період з 24 лютого 2022 року до дати, які будуть визначені в майбутньому в спеціальному постановленні Ради Міністрів, легально прибули до Польщі з України (не тільки безпосередньо, а й через інші країни) у зв'язку з триваючими воєнними діями в Україні і заявляють про свій намір залишитися на території Республіки Польща, мають право легально перебувати на території Польщі до 4 березня 2024 року.

Важливо!
Виїзд громадянина України з території Польщі на довший термін, ніж 30 днів позбавляє його права на легальне перебування. Однак, це правило не поширюється на осіб, яких делеговано до виконання праці або послуг за межі Республіки Польща роботодавцями, діяльність яких зареєстрована на території Польщі.

Під громадянином України розуміється також чоловік/дружина громадянина України, який не має українського громадянства, якщо він прибув на територію Польщі з України у зв'язку з триваючими воєнними діями на території цієї держави.

Право на роботу на території Польщі

 • громадянин України, який у період з 24 лютого 2022 року легально прибув до Польщі з України у зв'язку з триваючими там воєнними діями і заявляє про свій намір залишитися на території Республіки Польща,
 • кожен громадянин України, який легально перебуває на території Польщі - незалежно від того, прибув він до Польщі до чи після початку війни в Україні та незалежно від документу легального перебування (це також може бути документ, який, згідно з загальними правилами, не дозволяє виконувати роботу, наприклад, віза, видана з метою туризму),

якщо в цілому виконано 2 умови:

 • роботодавець протягом 14 днів з дня вступу на роботу громадянина України повідомить - через сайт: praca.gov.pl – повітове управління праці по місцю реєстрації роботодавця або місцю його проживання про факт доручення праці громадянину України;
 • робота повинна надаватись не менше, ніж на таку ставку, або на таку кількість годин, як вказано в повідомленні і за винагороду не нижче тієї, що встановлена в цьому повідомленні або пропорційно збільшеною в разі підвищення виміру ставки або збільшення кількості відпрацьованих годин.

Громадянин України, який виконує працю на підставі вищезазначеного повідомлення, звільняється від обов'язку мати дозвіл на працю або заяву роботодавця про доручення праці іноземцю, внесену повітовим управлінням праці до реєстру таких заяв.

Які форми працевлаштування можна використовувати

Виконання роботи іноземцем може відбуватися як на підставі положень Трудового кодексу, так і Цивільного кодексу, тобто в рамках:

 • трудового договору,
 • договору про тимчасові працю,
 • договору доручення або договір про надання послуг,
 • договору про конкретну роботу.
Важливо!
Форма обраного договору повинна відповідати характеру виконуваної праці. Якщо праця іноземця має особливості трудових відносин (тобто вона відбувається під керівництвом роботодавця і за місцем і часом, визначеними роботодавцем), не допускається застосування цивільно-правових договорів.

Договір з іноземцем (як трудовий договір, так і цивільно-правовий договір) повинен бути укладений в письмовій формі - до початку роботи. Перед підписанням договору необхідно надати іноземцю його переклад на мову, яку він розуміє. Укладений договір повинен враховувати розмір заробітної плати не нижче зазначеної в документі, виданому для даного іноземця, що дозволяє виконувати роботу (дозвіл на роботу, заява тощо), роботодавець повинен виплачувати іноземцеві винагороду за працю щонайменше  у такій сумі.

Закони вимагають, аби протягом 7 днів роботодавець зареєстрував іноземця в управлінні соціального страхування та сплачував щомісячні внески (це не стосується договору про конкретну роботу, однак, роботодавець має поінформувати ZUS про укладення такого виду договору - протягом 7 днів з дня його укладення).

Правова основа:

 • Закон від 20 квітня 2004 року про сприяння працевлаштуванню та установах ринку праці
 • Закон від 12 грудня 2013 року про іноземців
 • Закон від 15 червня 2012 року про наслідки доручення праці іноземцю, який порушує закони про перебування на території Республіки Польща
 • Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни
 • Трудовий кодекс від 26 червня 1974 року
 • Закон від 13 жовтня 1998 року про систему соціального забезпечення
 • Розпорядження Міністра праці та соціальної політики від 21 квітня 2015 року у справі випадків, коли доручення праці іноземцеві на території Республіки Польща дозволено без необхідності отримання дозволу на роботу
пошук

logo ukr

Menu