Ви знаходитесь на сайті Державної інспекції праці

Нещасний випадок в праці- це раптова подія, викликана зовнішньою причиною, яка спричинила травму або смерть, що настала у зв′язку з роботою:

 • під час або у зв′язку з виконанням працівником звичайної діяльності або внаслідок вказівок керівників,
 • під час або у зв′язку з виконанням працівником діяльності для роботодавця, навіть без його вказівок,
 • у часі, коли працівник залишається в розпорядженні роботодавця в дорозі між місцезнаходженням працедавця та місцем виконання зобов′язання, що випливає з трудових відносин.

Нещасний випадок в праці, з точки зору права на виплати, визначені в Законі, розглядається як нещасний випадок, в результаті якого працівник постраждав:

 • під час відрядження за обставин, відмінних від уже зазначених, крім випадків, коли нещасний випадок стався внаслідок поведінки працівника, яка не у зв′язку з виконанням покладених на нього завдань,
 • під час навчання у сфері загальної самооборони,
 • при виконанні завдань за дорученням профспілок, які діють у роботодавця.

Для правильної кваліфікації нещасного випадку необхідно з′ясувати, чи мали місце всі передумови нещасного випадку: раптовість події, зовнішня причина, травма або смерть працівника, а також чи був  зв′язок події з роботою.

Працівник, з яким стався нещасний випадок, якщо це дозволяє стан здоров′я, повинен негайно повідомити про це свого керівника.

Основи права:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).

Закон від 26 червня 1974 р.- Трудовий кодекс (Закон.  вісник 2022 р., поз. 1510 зі змінами) 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189).

 Закон від 30 жовтня 2022 р. про соціальне страхування від нещасних випадків в праці та професійних захворювань (Закон. Вісник 2022 р., поз. 2189)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870).

Постанова Ради Міністрів від 1 липня 2009 р. про визначення обставин і причин нещасних випадків в праці (Зак. Вісник 2009 р., № 105, поз. 870).

Коли і як повідомити про нещасний випадок?

Коли і як повідомити Державну Інспекцію Праці про нещасний випадок?

Працедавець зобов′язаний повідомити районного інспектора праці за місцем настання нещасного випадку про:

 • смертельний нещасний випадок на роботі,
 • тяжкий нещасний випадок на роботі,
 • груповий нещасний випадок,
 • будь- який інший нещасний випадок, який пов′язаний з виробництвом і спричинив перечислені наслідки (смертельний, тяжкий, колективний), якщо його можна вважати нещасним випадком в праці.

Нещасний випадок в праці зі смертельним наслідком - це нещасний випадок, який спричинив смерть протягом не більше 6 місяців з дати настання нещасного випадку.

Тяжким нещасним випадком в праці вважається нещасний випадок, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження, наприклад:

 • втрата зору, слуху, мови, репродуктивної здатності або інше тілесне ушкодження,
 • розлад здоров′я, що впливає на основні функції організму,
 • невиліковна або небезпечна для життя хвороба,
 • стійка, повна або часткова непрацездатність,
 • стійке, значне спотворення або деформація тіла.

Груповий нещасний випадок в праці - це нещасний випадок, в якому постраждали не менше двох осіб.

Про нещасний випадок слід негайно повідомити орган Державної Інспекції Праці. Для цього роботодавець подає повідомлення відповідному районному інспектору праці за місцем настання нещасного випадку.

Як повідомити Державну Інспекцію Праці про нещасний випадок?

Повідомлення про смертельний, тяжкий або груповий нещасний випадок в праці та будь-який інший нещасний випадок, що спричинив вищезазначені наслідки, пов′язані з роботою, якщо він може вважатися нещасним випадком, роботодавець повинен надати негайно. Повідомлення має містити таку інформацію:

 • ідентифікація працедавця (назва роботодавця, ім′я, прізвище, займана посада, номер телефону),
 • дата і час події,
 • дані про кількість постраждалих,
 • дані постраждалих осіб (у тому ім′я та прізвище постраждалої особи, підстава надання роботи, наслідки нещасного випадку для потерпілого),
 • місце нещасного випадку,
 • інформацію про хід нещасного випадку.
Найшвидший спосіб повідомити про нещасний випадок- телефонувати в Державну Інспекцію Праці.

Нижче вказані номери телефонів до окремих районних відділень Державної Інспекції Праці, за якими можна повідомити про нещасний випадок в праці:

Виберіть відповідний Інспекторат праці

Про нещасний випадок в праці можна також повідомити електронною поштою або надіславши повідомлення на адресу Районної Інспекції Праці.

Крім інспектора праці роботодавець повідомляє про нещасний випадок і прокурора.
Неповідомлення працедавцем інспектора праці або прокурора про нещасний випадок в праці є правопорушенням, яке карається від 1 000 до 30 000 злотих.

Нещасний випадок з працівником- що робити?

У разі нещасного випадку роботодавець зобов′язаний:

 1. Надати потерпілому першу медичну допомогу та вжити необхідних заходів для усунення або зменшення ризику (наприклад, відключити електроживлення машин).
 2. Зберегти обстановку робочого місця від доступу сторонніх осіб та можливості пуску за непотрібністю машин та інших технічних пристроїв, рух яких було призупинено у зв′язку з цією подією. Цей захист повинен виключати можливість зміни розташування машин і устаткування та інших предметів, що спричинили подію, якщо за їх розташуванням і станом можна буде реконструювати обставини, хід та визначити причини нещасного випадку.
 3. Провести розслідування у справі нещасного випадку.

 

Розгляд після нещасного випадку

У рамках розслідування нещасного випадку роботодавець призначає комісію з розслідування випадку, до складу якої входять: працівник служби охорони безпеки та гігієни праці (представник роботодавця) та суспільний інспектор праці (представник працівників).  Комісія повинна встановити обставини та причини нещасного випадку в праці. Комісія з′ясовує обставини та причини випадку, у тому числі проводить обстеження місця події, одержує пояснення потерпілого або свідків, а також бере до уваги висновок лікаря. Витрати, пов′язані із встановленням обставин і причин  нещасного випадку на роботі несе роботодавець.

У разі коли в  роботодавця не має служби охорони безпеки та гігієни праці, до складу комісії входять працедавець або працівник, якому роботодавець доручив виконання завдань у сфері безпеки та гігієни праці або зовнішній спеціаліст. Якщо у підприємстві немає суспільної інспекції праці, до комісії може бути залучений представник працівників, який повинен мати дійсний сертифікат про проходження навчання з охорони праці. Якщо через невелику кількість працівників роботодавець не може створити комісію з двох осіб, до складу комісії входять роботодавець і спеціаліст з охорони праці ззовні підприємства.

Комісія з розслідування нещасного випадку не пізніше ніж через 14 днів після повідомлення про випадок повинна скласти протокол (акт) про нещасний випадок, в якому має визначити, чи подія була нещасним випадком в праці і якщо так, то за яких обставин і з яких причин це сталося. Потерпіла сторона має право висловити застереження і зауваження до змісту протоколу. Згодом, впродовж 5 днів від дати складення, протокол затверджує працедавець.

Затверджений протокол про нещасний випадок роботодавець зобов′язаний передати:

 • потерпілому
 • членам сім′ї потерпілого (у разі смертельного випадку)
 • інспектору праці (у разі смертельного, групового чи тяжкого випадку)

Потерпіла сторона, яка не погоджується зі змістом протоколу може звернутися до суду з позовною заявою про виправлення протоколу.

Найчастіше в рамках цієї процедури сторони- потерпілий та роботодавець, сперечаються про те, чи пов′язаний чи непов′язаний випадок з працею.

Роботодавець зобов′язаний вести облік нещасних випадків в праці. Протокол про визначення обставин та причин нещасного випадку в праці разом з іншими документами, що стосуються нещасного випадку роботодавець повинен зберігати протягом 10 років.

Роботодавець зобов′язаний проводити систематичний аналіз нещасних випадків і вживати профілактичних заходів, щоб уникнути їх повторення. 

пошук

logo ukr

Menu