Ви знаходитесь на сайті Державної інспекції праці

Як підготуватися до контролю?

Немає сумнівів, що до контролю Державної інспекції праці - як і будь-якого іншого контролю – можна належним чином приготуватися, тоді хід перевірки, безумовно, буде більш швидким. Контроль PIP базується в основному на перевірці документів, як паперових, так і електронних. Тому, щоб добре підготуватися до перевірки, перш за все, необхідно перевірити, чи документація є комплетною і підготувати її з ціллю проведення інспекційної діяльності інспектора праці. Це допоможе зробити контроль більш ефективним і менш стресовим. Інспектор праці також виконує перевірку приміщень та робочих місць, де виконується праця, тому варто постійно піклуватися про порядок і їх належний технічний стан, забезпечуючи безпечні та гігієнічні умови праці. Також варто ознайомитися з Законом про Державну інспекцію праці перед контролем, щоб дізнатися про свої права і обов'язки, а також про повноваження та обов'язки інспектора праці.

Кого може контролювати PIP?

Перевірки інспекції праці можуть проводитися:

 • у всіх роботодавців, тобто суб'єктів, що працевлаштували працівників,
 • у суб’єктів, які не мають статусу роботодавця, для яких виконується праця фізичними особами.
НЕ ЗАБУВАЙТЕ! 
Якщо ви наймаєте працівника на підставі договору доручення або договору про  виконання конкретної роботи - вам також потрібно бути готовим до перевірки інспектора праці. 

Де може здійснюватися перевірка інспекції праці?

Інспектор праці може провести інспекцію:

 • у офісі, де зареєстрований підданий контролю суб’єкт,
 • у його підлеглих підрозділах (наприклад, філіях, відділах, місцях роботи найнятих осіб),
 • в місці, де зберігаються фінансові та кадрові документи.
НЕ ЗАБУВАЙТЕ!
Деколи діяльність інспектора праці  може здійснюватися такожв офісі Державної інспекції праці.

Що перевіряє інспектор праці під час контролю?

Під час перевірки, інспектора праці може цікавити все, що пов'язано з правовим становищем працівника, включаючи безпеку та гігієну праці (в справах, зв’язаних з нещасними випадками на виробництві, професійними захворюваннями, профілактичними дослідженнями, профілактичними медичними обстеженнями, інструктажем з безпеки і гігієни праці, оцінкою професійних ризиків, пов'язаних з виконуваною роботою, умовами праці, обладнанням та засобами індивідуального захисту, одягом та взуттям тощо), легальністю працевлаштування, виплатою заробітної плати та інших грошових виплат, що виникають з трудових відносин (додатки, премії, бонуси тощо), робочий час працівника (понаднормову роботу, роботу в неділю та свята тощо), відрядження та багато інших питань, що випливають із чинного законодавства. Крім того, інспектор праці також контролює дотримання закону про безпечні та гігієнічні умови праці осіб, які виконують роботу на інших, відмінних від трудових відносин підставах і, у випадку цивільно-правових договорів, виплату мінімальної погодинної ставки. Під час перевірки інспектор праці, безумовно, буде зацікавлений у тому, чи були виконані всі звернення та накази, видані інспектором праці в результаті попередніх перевірок Державної інспекції праці.

Попередження про перевірку

Інспектори праці мають право проводити перевірку на дотримання трудового законодавства без попередження про це роботодавця в будь-який час дня і ночі. Тому деколи перевірки проводяться спонтанно. Однак, інспектори праці можуть заздалегідь повідомити роботодавця про свій намір почати перевірку (по телефону, в письмовій формі або електронною поштою). Про спосіб розпочинання перевірки вирішує інспектор праці беручи під увагу, зокрема, мету, яка повинна бути досягнута під час контролю.

Що потрібно надати інспектору праці під час перевірки?

Роботодавець несе відповідальність за забезпечення інспектору праці відповідних умов та засобів, необхідних для безперебійного виконання інспекційної діяльності, зокрема:

 • на запит інспектора праці без зволікання надати документи та матеріали,
 • забезпечити своєчасне надання письмової та усної інформації у справах, що знаходяться під пильним контролем,
 • приготувати технічне оснащення і, по можливості, окрему кімнату з відповідним технічним забезпеченням.

Під час перевірки

НЕ ЗАБУВАЙТЕ! 
Ви не можете вимагати у інспектора праці інформацію про те, чи перевірка проводиться з причини подання працівником скарги. Інспектор праці не може розкривати таку інформацію, якщо заявник не надав на це інспектору праці письмової згоди.

 

Службове посвідчення та дозвіл на перевірку

Інспектор праці перед тим, як проводить інспекційну діяльність зобов'язаний:

 • пред'явити особі, яка є представником контрольованого суб'єкта, службове посвідчення, що підтверджує особу та повноваження інспектора праці або іншого уповноваженого працівника Державної інспекції праці,
 • передати особі, яка є представником контрольованого суб'єкта, дозвіл на проведення перевірки у випадках, коли таке зобов'язання передбачено законом.

Якщо виникають обставини, які вимагають негайного огляду, інспектор праці може розпочати свою діяльність пред'являючи лише своє службове посвідчення. У такій ситуації інспектор праці повинен без зволікання, не пізніше, ніж через 7 днів з дня початку перевірки, надати до огляду роботодавця дозвіл на проведення контролю роботодавця. У разі обґрунтованої потреби під час перевірки інспектор праці може скористатися супроводженням Поліції.

 

Повноваження інспектора праці

Під час перевірки інспектор праці має право на:

 • вільний доступ на територію та у приміщення контрольованого суб’єкту. Інспектор праці не підлягає обов'язку мати пропуск, він також звільняється від особистої ревізії, навіть якщо такі процедури передбачені внутрішніми правилами, що діють у контрольованого роботодавця;
 • візуальний огляд об'єктів, приміщень, робочих місць, машин і обладнання, а також перебіг технологічних процесів і організації праці, а також на фіксацію результатів візуальних досліджень за допомогою апаратури і технічних засобів для запису зображення або звуку;
 • реалізувати запит на складення вами письмової та усної інформації щодо питань, яких стосується контроль - це зобов'язання також поширюється на всіх працівників, яких ви наймаєте або наймали, а також осіб, які виконують або виконували для вас працю на іншій основі, ніж трудовий договір. Інспектор праці також має право викликати та допитувати цих осіб у зв'язку з проведеним оглядом,
 • перевірку документації робочого місця щодо:
  • будівництва, реконструкції або модернізації та активування користування з робочого місця,
  • технічних планів та креслень, технічної та технологічної документації,
  • результатів експертних висновків, досліджень і вимірювань, пов'язаних з виробництвом або іншою діяльністю контрольованого суб'єкта, на вимогу інспектора праці ви зобов'язані надати йому зразки сировини і матеріалів, що використовуються або виготовляються під час виробництва, у кількості, необхідній для проведення аналізу або дослідження, якщо це необхідно з метою проведення контролю.
 • доступу до особистих справ працівників і інших документів, пов'язаних з виконанням роботи працівниками або особами, які виконують роботу на іншій основі, ніж трудовий договір;
 • вимагати від роботодавця, який делегує працівника на територію Республіки Польща, або особи, яка діє від імені роботодавця інформацію, документи або пояснення в справі делегування працівників,
 • ознайомлюватись з рішеннями інших органів контролю стосовно умов праці працівників та їх виконання;
 • використовувати і копіювати необхідні документи або витяги з документів, а також рапорти та розрахунки, споряджені на основі документів, інспектор праці також може попросити їх у вас безпосередньо,
 • перевіряти документи, що посвідчують особу у людей, які виконують роботу або перебувають на території підконтрольного суб'єкта, а також осіб, які користуються послугами агенств працевлаштування, може їх допитувати та ставити вимоги про складання інформації в справах стосовно легальності працевлаштування або легальності виконання іншої прибуткової діяльності;
 • користування з допомоги фахівців і спеціалістів акредитованих лабораторій.

 

Обов’язки інспектора праці

При проведенні інспекційної діяльності інспектор праці зобов'язаний:

 • співпрацювати з профспілками, органами самоврядування екіпажу, радами працівників та соціальною інспекцією праці,
 • дотримуватись правил безпеки і гігієни праці, протипожежних правил і правил щодо захисту секретної інформації.

Після завершення перевірки

Протокол

Після завершення інспекційної діяльності інспектор праці складає протокол про перевірку. Цей документ затверджується підписом інспектора праці, який проводив контроль, і особою, що представляє контрольований суб’єкт.

Перед підписанням протоколу про перевірку ви маєте право висловити обґрунтовані заперечення проти висновків протоколу. Заперечення повинні бути зголошені в письмовій формі протягом 7 днів від дати подання протоколу. Інспектор, який проводить перевірку, повинен ознайомитись з застереженнями і, якщо вони справедливі, внести зміни або доповнити відповідну частину протоколу.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ! 
Відмова від підписання протоколу особою або органом, що представляє контрольований суб'єкт, не перешкоджає інспектору праці застосовувати юридичні інструменти.

Якщо під час перевірки інспектор праці не виявить порушень, він може скласти замість протоколу службову нотатку, яка містить короткий опис фактів, виявлених під час перевірки. Службова нотатка підписується тільки інспектором праці.

Що відбувається, якщо інспектор праці виявить порушення

Якщо під час перевірки виявлено порушення трудового законодавства (в тому числі законів про безпеку і гігієну праці) або законів про легальність працевлаштування, інспектор праці має право:

 • Видати рішення щодо:
  • наказу усунення виявлених порушень протягом встановленого терміну у разі, якщо порушення стосуються законів про безпеку і гігієну праці або техніки безпеки,
  • наказу призупинити роботу або діяльність, якщо порушення спричинює загрозу життя або здоров'я, наказу змінити вид праці або посаду працівників або інших осіб, прийнятих на роботу, всупереч законів щодо забороненої, шкідливої або небезпечної роботи, якщо працівники (або особи, що працюють на іншій основі ніж трудовий договір) не мають відповідної кваліфікації (такий наказ належить виконати негайно);
  • наказ про припинення експлуатації машин і обладнання, коли їх експлуатація призводить до безпосередньої загрози життю і здоров'ю людини (негайно виконуваний наказ);
  • наказ припинити діяльність роботодавця або якоїсь частини діяльності, якщо встановлено, що умови безпеки і гігієни праці в закладі праці ставлять під загрозу життя чи здоров'я працівників, або інших осіб, які виконують роботу на іншій основі, ніж трудові відносини;
  • наказ визначення обставин і причин нещасного випадку під час виконання праці працівником у вказаний термін,
  • наказ провести дослідження і виміри шкідливих і обтяжливих для здоров'я чинників в робочому середовищі,
  • наказ реалізації виплати роботодавцем заробітної плати за виконану роботу, а також інші належні працівникові грошові виплати (негайно виконуваний наказ),
  • заборона надавати працівникам працю або вести діяльність в місцях, де умови праці спричинюють безпосередню загрозу життю або здоров'ю людини (заборона негайно підлягає виконанню);
  • наказ про включення посади, на якій працює працівник до обліку робочих місць, де робота виконується в особливих умовах або особливого характеру (праця підвищеного ризику), про які йдеться в Законі від 19 грудня 2008 року про ранню спеціальну пенсію, її виключення з обліку та коригування записів, внесених до цього обліку.
  • наказ про включення працівника до обліку працівників, що працюють в особливих умовах або особливого характеру, зняти його з обліку і внести корективи в записи, внесені в облік.

Рішення можуть прийняти усну форму (якщо виявлені порушення в галузі безпеки і гігієни праці можуть бути виправлені одразу під час перевірки), письмову форму або можуть бути внесені в будівельний журнал. Рішення включає правову основу, термін усунення виявлених порушень та інформацію про можливість і спосіб спорядження спротиву. Ви можете звернутися протягом 7 днів з дня отримання рішення інспектора праці, виданого в письмовій формі, або внесеного до будівельного журналу із письмовим спротивом до Районного інспектора праці.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Ви зобов'язані повідомити відповідний орган інспекції праці про те, яким чином ви виконали рішення інспектора у вказаному в цьому документі терміні. Невиконання рішення тягне за собою адміністративне стягнення.
 • Реалізовувати запити для усунення порушень після перевірки, що базуються на підсумках перевірки. Окрім самого запиту, в документі інспектор праці повинен вказати правову основу.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Якщо ви отримали запити після перевірки, ви зобов'язані повідомити відповідний орган інспекції праці про час і спосіб розгляду пост-контрольних запитів протягом терміну, зазначеного в цьому документі, який становить не більше 30 днів.

 • видачу усних рекомендацій під час перевірок - спрямованих на усунення виявлених порушень,
 • вживання інших заходів, якщо право або обов'язок їх виконання виникає з окремих положень, наприклад, інспектор праці має право інформувати відповідні установи ( Управління Соціального Забезпечення, Поліцію та Прикордонну службу) про встановлене порушення закону.

Штрафні санкції

Інспектор праці може покарати винну особу, яка вчиняє правопорушення проти прав працівника штрафом в розмірі від 1000 злотих до 2000 злотих, а ситуація, коли вчинення правопорушення поdторилось знову протягом двох років – штраф може сягати до 5000 злотих.

Ви можете, схоже, як і водій, - відмовитися від штрафу, але потім доведеться рахуватися з тим, що інспектор праці звернеться до суду про покарання, і тоді штраф може становити до 30000 злотих. Інспектор праці, у разі виявлення порушення закону проти прав працівника, може не запропонувати штраф, а одразу скласти подання про покарання до суду.

Перевірка інспектора праці і Закон про захист персональних даних

Положення про захист персональних даних не поширюються на інспекторів праці, які на підставі Закону про Державну інспекцію праці мають явне право, зокрема, складати вимогу надання особових справ працівників  та інших документів, пов'язаних з працевлаштуванням працівників.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ!
Ви не можете відмовити інспектору праці надати запитувану інформацію, прикриваючись захистом персональних даних.

Правові основи:

 • Закон від 13 квітня 2007 року про Державну інспекцію праці,
 • Закон від 24 серпня 2001 року Кодекс про процедури у справах порушення законів.

 

пошук

logo ukr

Menu