Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Prawo wymaga, aby maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych były obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie (teoretyczne i praktyczne) oraz uzyskały pozytywny wynik z egzaminu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane posiadanie uprawnień znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

W 2021 r. i w 2023 r. zmieniono wzór książki operatora. Stary wzór książki operatora jest obowiązujący dla operatorów, którzy uzyskali uprawnienia przed wejściem w życie nowego wzoru.
Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu