Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków – jadalnię. Obowiązek ten dotyczy również pracodawców zatrudniających dwudziestu i mniej pracowników, jeżeli narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących. W jadalni powinny być umieszczone w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie palenia tytoniu. Obowiązek tworzenia jadalni nie dotyczy zakładów pracy, w których wykonywane są prace wyłącznie o charakterze biurowym.

Podstawa prawna:

  • § 29 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu