Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz wiedzieć więcej o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych w gospodarstwie rolnym, poznaj nasz program i skorzystaj z bezpłatnych materiałów.

Państwowa Inspekcja Pracy, z myślą o ograniczaniu zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców terenów wiejskich, prowadzi:.

  • Szkolenia dla dorosłych organizowane są co roku, mają charakter informacyjno-edukacyjny, popularyzują wiedzę na temat zasad bezpiecznej pracy,  ochrony zdrowia i życia rolników oraz domowników.
  • Szkolenia i pogadanki dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich – ich uczestnicy dowiadują się, jakie są niebezpieczeństwa wiążące się z pomaganiem rodzicom oraz poznają sposoby ich uniknięcia. Na szkoleniach jest także mowa o pracach szczególnie niebezpiecznych i zabronionych dzieciom poniżej 16. roku życia. Urozmaiceniem szkoleń są gry i zabawy z wykorzystaniem gadżetów i publikacji, a także filmów Państwowej Inspekcji Pracy. Pogadanki uwrażliwiają dzieci na nieprawidłowości związane z pracami w gospodarstwie, które mogą być niezauważone przez dorosłych. Dzięki temu powstaje oddziaływanie na poziomie rodzic-dziecko, co może niejednokrotnie uchronić rodzinę przed nieszczęśliwym wypadkiem. Zajęcia prowadzone są zarówno w szkołach podczas lekcji, jak i w okresach wolnych od zajęć, w miejscach wypoczynku dzieci, w trakcie kolonii letnich czy zimowisk.
  • Wizytacje gospodarstw i prac – prowadzone w okresie spiętrzonych prac polowych, połączone z udzielaniem instruktażu na temat bezpiecznego ich wykonywania. Wizytowane są także gospodarstwa prowadzące praktyczną naukę zawodu.

Bezpośrednie spotkania pozwalają inspektorom pracy na prowadzenie indywidualnego doradztwa technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie nieprawidłowości zaobserwowanych na miejscu wyjaśniają pracującym, jakie zagrożenia wypadkowe wiążą się z nimi oraz co zrobić, by je ograniczyć lub wyeliminować. Instruują także, w jaki sposób bezpiecznie zorganizować pracę, wskazują na konieczność stosowania ochron indywidualnych oraz na właściwe metody obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowo, w trakcie wizytacji, inspektorzy PIP zwracają uwagę na bezpieczeństwo dzieci przebywających w gospodarstwach.

 

Chcesz wiedzieć więcej?  Wejdź na: 

 

https://www.bhpwrolnictwie.pl/

 

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu