Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Cel konkursu

Promowanie pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Zasady nagradzania

Decyzję o przyznaniu nagrody honorowej w formie statuetki Mecum Tutissimus Ibis podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych.

Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

Regulamin konkursu

Chcesz wziąć udział w konkursie?  Skontaktuj się z nami

Złota lista laureatów

Laureaci 2023   Laureaci 2022   Laureaci 2021   
Laureaci 2020   Laureaci 2019   Laureaci 2018

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu