Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Cel konkursu

Popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu są uczniowie liceum, szkół branżowych i techników biorący udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa” będącym elementem kampanii dla młodzieży pn. „Legitna praca”.

Zakres tematyczny

Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.

Regulamin konkursu

Baza pytań-etap szkolny

Patronat honorowy

Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu