Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

W 2023 roku Laureatami konkursu zostali:

  • Krystyna Dębkowska  
  • Piotr Dubrownik
  • dr Aleksandra Hadzik
  • Jacek Kocięcki
  • Bogdan Kubiak  
  • Tomasz Pałasiński
  • dr hab. Łukasz Pisarczyk
  • prof. dr hab. Kinga Polańska 
  • Urszula Rusecka
  • Alicja Stefaniak

Laureaci Nagrody – pliki do pobrania

Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność zesłana na Syberię w latach 1912–1917. Po przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1919-1921 i 1927–1931 r. była zastępcą głównego inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w 1945 r. Halina Krahelska była autorką wielu opracowań  dotyczących ochrony pracy. Tuż przed śmiercią napisała „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II-giej Wojnie Światowej”.

W sprawach związanych z Nagrodą im. Haliny Krahelskiej wszelkie zapytania należy kierować na adres: gabinet@gip.pip.gov.pl

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres: kancelaria@gip.pip.gov.pl do 30 czerwca br.

Wzór wniosku pobierz

 

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu