Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

O nas
Dariusz Mińkowski

Dariusz Mińkowski

Zastępca Głównego Inspektora Pracy

Dariusz Mińkowski legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym. W 1998 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra prawa. 

Praca zawodowa i specjalizacja

Z dniem 1 października 1998 r. został zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Kurs dla kandydatów na inspektorów pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu ukończył z wynikiem bardzo dobrym i 25 maja 2000 r. został zatrudniony na stanowisku inspektora pracy. 1 lipca 2005 r. został awansowany na stanowisko starszego inspektora pracy, a rok później uzyskał tytuł specjalisty w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń. Z dniem 1 lipca 2006 r. awansował na stanowisko starszego inspektora pracy specjalisty. W działalności zawodowej najwięcej przeprowadzonych kontroli dotyczyło zakładów opieki zdrowotnej, szkolnictwa wyższego i urzędów centralnych.

Od dnia 22 stycznia 2007 r. pełnił obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w OIP w Warszawie, a 1 stycznia 2008 r. został powołany na to stanowisko, które zajmował do 30 listopada 2013 r.

Dwukrotnie, w okresie od 20 lutego 2009 r. do 20 lipca 2010 r. oraz od 1 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2014 r. był członkiem Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.

Od 1 sierpnia 2014 r. do 12 maja 2016 r. był w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Głównym Inspektorze Pracy, w której od 26 czerwca 2015 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Od 12 maja 2016 r. pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego w PIP. 1 grudnia 2016 r. został mianowany na stanowisko nadinspektora pracy w OIP w Warszawie.

Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z długoletniej pracy zawodowej w służbie Państwa, na rzecz ochrony pracy, Prezydent RP odznaczył Dariusza Mińkowskiego w 2009 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

24 lutego 2017 r. Dariusz Mińkowski został powołany przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. 

Szukaj

Logo PIP

Menu