Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

O nas

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy to zaszczytne wyróżnienie przyznawane przez Głównego Inspektora Pracy nadawane obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom w kraju lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.

Odznakę nadaje Główny Inspektor Pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
  • terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego;
  • ogólnokrajowego związku zawodowego;
  • ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji);
  • ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodawców;
  • organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona pracy;
  • okręgowego inspektora pracy.

Akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Przejdź do rozporządzenia

Do pobrania

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy dla osoby fizycznej

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy dla instytucji

 

Szukaj

Logo PIP

Menu