Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

O nas
Jarosław Leśniewski

Jarosław Leśniewski

Zastępca Głównego Inspektora Pracy

Jarosław Leśniewski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy oraz w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

Praca zawodowa i specjalizacja

Z Państwową Inspekcją Pracy związany od 28 lat. Po odbyciu aplikacji inspektorskiej w 1995 r. pracował w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, kolejno jako: inspektor pracy, nadinspektor pracy, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru oraz p.o. okręgowego inspektora pracy w Warszawie.

W 2006 r. został zatrudniony w Głównym Inspektoracie Pracy jako doradca Głównego Inspektora Pracy.

W październiku 2007 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy. Nadzorował przejęcie przez Państwową Inspekcję Pracy zadań z zakresu legalności zatrudnienia. Przez lata koordynował działania inspekcyjne w tym obszarze oraz odpowiadał za analizy i funkcjonowanie w PIP kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, agencji zatrudnienia oraz problematyki delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wielokrotnie reprezentował inspekcję pracy na posiedzeniach Rady Ochrony Pracy, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu oraz podczas konferencji i seminariów.

Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z długoletniej pracy zawodowej w służbie Państwa Prezydent RP odznaczył Jarosława Leśniewskiego w 2013 r. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

26 listopada 2020 r. Jarosław Leśniewski został powołany przez marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Pracy. 

Szukaj

Logo PIP

Menu