Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

O nas
Katarzyna Łażewska-Hrycko

Katarzyna Łażewska-Hrycko

Główny Inspektor Pracy, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z Państwową Inspekcją Pracy związana od 2000 r.

Po odbyciu aplikacji inspektorskiej i złożeniu egzaminu inspektorskiego w 2001 r. pracowała w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. W kwietniu 2016 r. związała się zawodowo z Radą Dialogu Społecznego, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Biura Rady.  10 lutego 2021 r. powołana przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Praca zawodowa i specjalizacja

W ramach pracy zawodowej koncentruje się na obszarach prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Współpracuje z organizacjami związków zawodowych i pracodawców oraz z partnerami instytucjonalnymi na forum regionalnym i krajowym. Specjalizuje się w czasie pracy i wynagrodzeniach. Nadzorowała rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy oraz działań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Współpracuje z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Senatem i Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Wieloletni wykładowca na konferencjach i szkoleniach w ramach promowania prawnej ochrony pracy.

Szukaj

Logo PIP

Menu