Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 8 listopada 2023
1:2 minut
Małgorzata Dziemińska na Gali ZRP

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 7 listopada 2023 r. odbyła się uroczysta gala z okazji „Dnia Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle”. W uroczystościach uczestniczyła Małgorzata Dziemińska, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

„Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle” jest zwieńczeniem działań, jakie Związek Rzemiosła Polskiego realizował w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. Głównym celem inicjatywy jest wzmocnienie samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, służącego m.in. rozwojowi przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Małgorzata Dziemińska odczytała list, jaki Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko skierowała do uczestników gali.

– Należy podkreślić, że na początku drogi zawodowej młodych osób istotną rolę odgrywają mistrzowie szkolący. W dzisiejszych czasach ich rola jest szczególnie ważna. To osoby, które kształtują standardy pracy u nowego pokolenia Polaków, budują w młodych ludziach szacunek do zawodu i zawodową etykę – stwierdziła szefowa inspekcji.

Podczas uroczystości dyrektor generalny MEiN Sławomir Adamiec wręczył zasłużonym rzemieślnikom – mistrzom szkolącym w zawodzie Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu