Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 27 czerwca 2022
2:51 minut
Główny Inspektor Pracy na Kongresie 590

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy uczestniczyła w debacie na temat przedsiębiorczości i rynku pracy zorganizowanej w ramach 7. edycji Kongresu 590 zorganizowanego pod hasłem „Łączymy wszystkich”.

Przewodnie hasło tegorocznej odsłony Kongresu, trwającego od 22 do 23 czerwca 2022 roku w Nadarzynie k. Warszawy, brzmiało „Łączymy wszystkich”. W ramach tego wydarzenia Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” zorganizowała debatę: „Rola przedsiębiorczości jako znaczącej kompetencji na rynku pracy”. Główne pytania postawione ekspertom, uczestnikom debaty, to:

  • Jakie trendy obserwujemy obecnie na polskim rynku pracy?
  • Jakie wyzwania stoją przed nami?
  • Czy przedsiębiorcy odnajdują się w obecnych realiach, jakie zgłaszają potrzeby i jak rząd na nie odpowiada?
  • Na ile aktualne regulacje dot. prawa pracy są wystarczające?

Globalne problemy z łańcuchem dostaw, presja inflacyjna, wysokie i rosnące stopy procentowe, wysoka niepewność makroekonomiczna (w tym podatkowa) i geopolityczna, spadający optymizm przedsiębiorców, kurczenie się zasobów siły roboczej o ponad 200 tysięcy osób rocznie częściowo kompensowana napływem migrantów chociażby z Ukrainy, rosnąca presja (w tym technologiczna) na wydajność pracy, spowalniające inwestycje, malejąca dostępność źródeł finansowania, ograniczone inwestycje przedsiębiorstw w kapitał ludzki pracowników, symptomy tak zwanej wielkiej rezygnacji, to wybrane aktualne uwarunkowania dla polskiego rynku pracy, szczególnie silnie odczuwane przez mniejszych przedsiębiorców

– tymi słowami wprowadził widzów do debaty moderator dr. Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Obok Katarzyny Łażewskiej-Hrycko w debacie uczestniczyli eksperci: Olga Ewa Semeniuk, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Janusz Szewczuk, ekspert Związku Miast Polskich; Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service (laureat Godła „Teraz Polska”).

Prelegenci prowadzili dyskusję w trzech obszarach tematycznych: edukacja dla przedsiębiorczości, kompetencje przyszłości, wspieranie przedsiębiorczości w miastach i regionach.

Cieszę się, że, jako przedstawiciel administracji państwowej, która na co dzień kojarzy się z działalnością kontrolną, mogę uczestniczyć w dzisiejszym panelu dotyczącym przedsiębiorczości i rynku pracy

– mówiła szefowa Inspekcji.

Państwowa Inspekcja Pracy nie tylko kontroluje przedsiębiorców, ale też stara się patrzeć na rynek pracy w szerszym kontekście dostrzegając potrzeby wynikające z konieczności dokonywania zmian legislacyjnych w związku z istniejącą transformacją.

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy podkreśliła, że kierowana przez nią instytucja wielokrotnie rozpoznawała obszary i kierunki, w jakich powinny pójść zmiany legislacyjne Kodeksu pracy. Wynikają one z tempa zmian technologicznych powodujących sytuację, w której nowoczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w zupełnie nowych realiach nieprzystających do zapisów ustawowych. Największym wyzwaniem Inspekcji Pracy jest fakt, że zmiany legislacyjnie nie nadążają za zmianami technologicznymi. Potwierdziła, że właśnie teraz trwa w Sejmie debata mająca na celu ujęcie w ramy prawne pracy zdalnej.

Regulacje prawne są trudne do stosowania

– przyznała szefowa Inspekcji Pracy.

Dlatego wspieramy w tym zakresie szczególnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie nie ma chociażby wykwalifikowanych kancelarii prawnych. Organizujemy więc poradnictwo prawne, prowadzimy szkolenia i webinaria aby edukować, zanim pojawią się nieprawidłowości.

Linki

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu