Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 14 czerwca 2022
1:35 minut
Monitoring w pracy – temat ważny

Uniwersytet Wrocławski był gospodarzem konferencji naukowej „Monitoring w zakładzie pracy – aspekty prawne i organizacyjne” zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, Zakład Prawa Pracy Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Konferencję zorganizowaną 10 czerwca 2022 roku otworzyli Dziekan WPAE UWr prof. dr hab. Karol Kiczka wraz z Okręgowym Inspektorem Pracy Małgorzatą Łagocką. Referat wprowadzający wygłosiła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Moderatorem dalszej części spotkania była dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy z Uniwersytetu Wrocławskiego, asystent sędziego SN. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatu prof. dr hab. Mariusza Jabłońskiego i dr Krzysztofa Wygody z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy poruszyli problematykę dopuszczalności monitorowania pracowników bez ich wiedzy oraz przetwarzania przez pracodawców danych biometrycznych. Dr Dominika Dörre-Kolasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego również omówiła temat dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników, zaś dr Maciej Zieliński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odniósł się do kwestii monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz badania aktywności pracowników w Internecie.

W kolejnej części konferencji przedstawiciele wrocławskiego inspektoratu pracy: Janusz Krasoń wykonujący w nim obowiązki inspektora ochrony danych osobowych oraz starszy inspektor pracy – główny specjalista Łukasz Paroń przedstawili problematykę monitoringu z perspektywy organów kontroli PIP. Natomiast kolejny przedstawiciel środowiska naukowego wrocławskiego uniwersytetu dr hab. Jacek Borowicz rozprawiał o korelacji pomiędzy monitoringiem w zakładzie pracy a ochroną tajemnicy zawodowej.

Podsumowaniem konferencji była dyskusja moderowana przez nadinspektor pracy Barbarę Serafinowską z OIP Wrocław, w której udział wzięli wcześniejsi prelegenci: Jacek Borowicz,  Łukasz Paroń oraz Janusz Krasoń.

Z ramienia Głównego Inspektoratu Pracy w konferencji uczestniczyli również zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu