Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością w znacznym stopniu przyczynia się do ich aktywizacji nie tylko na rynku pracy. Bardzo ważne jest zatem ułatwienie poruszania się i korzystania z różnego rodzaju sprzętów tym osobom, poprzez uwzględnianie ich potrzeb zarówno przy projektowaniu obiektów, poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy jak i urządzeń codziennego użytku.

Należy pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością to nie tylko osoby poruszające się na wózku, ale także m.in. osoby słabowidzące, słabosłyszące, niewidome, niesłyszące czy poruszające się o kulach.

Wiele wskazówek oraz publikacji i narzędzi dotyczących właściwego projektowania pomieszczeń i dostosowania stanowisk pracy z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, z podziałem na poszczególne rodzaje niepełnosprawności, można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego:

RAMOWE WYTYCZNE do projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (ciop.pl)

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na której znaleźć można m.in. informacje o programach skierowanych do osób z niepełnosprawnością chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców, którzy planują zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami:

Osoby niepełnosprawne - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu