Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie obligują pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności do przedstawienia tego rodzaju dokumentu pracodawcy.

Pracodawca może wymagać zarówno od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak i pracownika jedynie danych niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Niemniej, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności jest związane z dodatkowymi uprawnieniami pracowniczymi określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zatem to w interesie pracownika leży przedstawienie takiego dokumentu pracodawcy.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu