Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Przepisy nie określają, co jaki czas należy wypłacać ekwiwalent w przypadku korzystania przez pracownika z własnej odzieży lub obuwia. Kwestię tę powinien ustalić pracodawca z pracownikami lub ich przedstawicielem.

WAŻNE:

Możliwość stosowania odzieży własnej przez pracownika nie obejmuje stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

PODSTAWA PRAWNA: art. 2377 § 3 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu