Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Przebieg konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • regionalnym,
  • ogólnokrajowym.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich cechy rzemiosł, okręgowe inspektoraty pracy we współpracy z kuratoriami oświaty oraz szkołami zawodowymi.

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Etap regionalny konkursu przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 7.11.2024 r. w siedzibach wskazanych przez organizatorów.

Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 4.12.2024 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Regulamin konkursu – do pobrania

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu